TB kết quả phúc khảo Tuần SHCD-SV và đăng ký học lại Tuần SHCD-SV

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên về kết quả phúc khảo Tuần SHCD-SV NH 2015-2016.
Chi tiết tại file đính kèm dưới đây.
Kết quả phúc khảo Tuần SHCD-SV NH 2015-2016

Kết quả sẽ được cập nhật vào hệ thống để đảm bảo việc đánh giá rèn luyện sinh viên chính xác.

Phòng Công tác sinh viên sẽ tổ chức đợt học lại Tuần SHCD-SV dự kiến ngày 09/04/2016 (thứ bảy).
Sinh viên đăng ký học lại vui lòng đăng ký thông tin dưới đây để tiện cho việc sắp xếp phòng học trước ngày 31/03/2016. Link: http://goo.gl/forms/6DVLTYQaBd

Trân trọng./.
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN


Tổng truy cập: 665,875

47,023