Kết quả Tuần SHCD-SV Khóa 17 năm học 2017 - 2018 (22/09/2017)

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến các bạn sinh viên về kết quả Tuần SHCD-SV Khóa 17 năm học 2017 - 2018.

07 sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật nhận học bổng Vallet (11/09/2017)

Quỹ học bổng Vallet vừa trao 403 suất học bổng với tổng giá trị 4,6 tỷ đồng cho 403 học viên cao học, sinh viên và học sinh THPT khu vực phía Nam. Trong đó, Trường ĐH Kinh tế - Luật có 07 sinh viên nhận học bổng này. 

Chào mừng ngày Quốc Khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 2/9 (30/08/2017)

Từ năm 1945, 2/9 đã là trở thành quốc khánh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là ngày hội lớn của dân tộc Việt Nam cũng là ngày chấm dứt chế độ thực dân phong kiến của nước ta.

Tổng truy cập: 533,312

49,354