TB Học bổng Vừ A Dính 2017

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến các bạn sinh viên chương trình học bổng Vừ A Dính năm học 2016-2017 dành cho các sinh viên dân tộc thiểu số. Thông tin chi tiết như sau: 

1.    Số lượng học bổng: 40 suất cho toàn ĐHQG-HCM.
2.    Giá trị học bổng: 1.500.000 đ/ sinh viên.

3.    Đối tượng được nhận học bổng:
-    Là sinh viên đang theo học chương trình đào tạo đại học hệ chính quy tập trung  tại các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc ĐHQG-HCM;
-    Là sinh viên dân tộc thiểu số, có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện (điểm trung bình học tập từ 7,0 trở lên).

4.   Trình tự ứng tuyển học bổng:
Bước 1: Khai báo thông tin tại địa chỉ : https://goo.gl/forms/ZNtAnaj289sh1HTh2
Bước 2: Nộp hồ sơ ứng tuyển học bổng tại phòng Công tác sinh viên, bao gồm:
-    Bản tóm tắt thành tích cá nhân (theo mẫu đính kèm);
-    Bảng điểm học kỳ 1 năm học 2016-2017;
-    Bảng điểm rèn luyện/Chứng nhận rèn luyện học kỳ 1 năm học 2016-2017 (P.CTSV sẽ hỗ trợ bổ sung khi nhận được Bộ hồ sơ của sinh viên) 
-    Bản sao hộ khẩu thường trú.
Hạn chót khai báo thông tin và nộp hồ sơ: trước 9g30 ngày 12/7/2017 (Thứ Tư)
Trân trọng./.
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Tổng truy cập: 556,374

51,327