Học bổng Vũ Đình Liệu năm học 2017 - 2018

Phòng Công tác sinh viên thông báo về chương trình học bổng từ từ Quỹ Vũ Đình Liệu năm học 2017-2018. Cụ thể như sau:
1. Điều kiện được xét cấp học bổng:
    -        Sinh viên thường trú tại Trà Vinh;
    -        Đang học Đại học, Cao đẳng, THCN tại Tp.HCM;
    -        Điểm trung bình năm học 2016-2017 và điểm trung bình chung tích lũy > 7.5;
    -        Diện ưu tiên (sinh viên, học sinh là người dân tộc Khmer, hộ nghèo, diện chính sách) được xét với mức điểm > 6.5).
    -        Tại thời điểm xét cấp HB, sinh viên vẫn còn đang theo học chính khóa.

    Không xét cấp học bổng cho Sinh viên thuộc các Trường đã có chế độ đài thọ chi phí học tập.
    Lưu ý: Các điều kiện nêu trên là điều kiện cần để được xét cấp học bổng Vũ Đình Liệu, chứ không phải là điều kiện đủ để được cấp học bổng (trường hợp hội đủ các điều kiện cũng không đương nhiên được cấp học bổng Vũ Đình Liệu (xem mục 5).

2. Hồ sơ yêu cầu:
    -        Đơn xin cấp học bổng (theo mẫu đính kèm thông báo này);
    -        Bảng điểm năm học 2016-2017 và Bảng điểm trung bình tích lũy (có xác nhận của Trường);
    -        Bản sao giấy CMND (có công chứng chưa quá 06 tháng);
    -        Bản sao Thẻ Sinh vin hoặc Giấy tờ chứng minh Hệ đào tạo và niên khóa SV đang theo học;
    -        Bản sao (có công chứng chưa quá 06 tháng) giấy chứng nhận hộ nghèo (Sổ hộ nghèo), chứng nhận gia đình diện chính sách (nếu có);
    -        Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).

3. Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày thông báo đến hết ngày 31/10/2017

4. Các thức nộp hồ sơ: Sinh viên xem trực tiếp trong file thông báo dưới đây.
Lưu ý: Sinh viên nộp theo địa chỉ trong thông báo, Phòng CTSV không phụ trách nhận học bổng này.

Link Thông báo học bổng: (tại đây)
Link đơn xin cấp học bổng: (tại đây)

Trân trọng./.
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Tổng truy cập: 593,550

45,012