TB học bổng SV từ Hội đồng họ Đỗ (Đậu) TP.HCM và phía Nam

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến các bạn sinh viên dòng họ Đỗ (Đậu) tại trường thông tin hỗ trợ sinh viên tại "Sự kiện gặp gỡ Sinh viên họ Đỗ (Đậu)" năm 2017. Cụ thể như sau:

Đơn vị tổ chức: Hội đồng và Câu lạc bộ Doanh nhân họ Đỗ (Đậu)

Nội dung:
1. Tìm Cha Mẹ đỡ đầu
Được 1 doanh nghiệp nhận đỡ đầu cho chi phí ăn ở học tập cho đến ngày tốt nghiệp

2. Nhận học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó
Nhận học bổng 1 lần 6.000.000 đồng cho một em

3. Thực tập, thực hành có lương theo đúng chuyên ngành học tập
Được hỗ trợ tạo điều kiện thực tập ở các Doanh nghiệp theo nguyện vọng ngành nghề phù hợp. Trong quá trình thực tập các em sẽ có người hỗ trợ hướng dẫn và có lương thực tập.

Thư ngỏ và Công văn

Thông tin chi tiết chương trình và đăng ký tham dự tại website: http://sv.doanhnhandodau.com
Hạn chót đăng ký: 21/8/2017
Điện thoại tư vấn hỗ trợ: 0911.990.000 - 0976.220.276
Email: hcm@doanhnhandodau.com

Tổng truy cập: 556,375

51,328