TB danh sách sinh viên nhân hỗ trợ gia đình bị thiệt hại bởi bão số 12

Nhằm chia sẻ một phần khó khăn đối với gia đình sinh viên bị thiệt hại trong cơn bão số 12, Nhà trường quyết định hỗ trợ 43 sinh viên có tên dưới đây suất hỗ trợ tương đương 50% học phí một học kỳ quy định (học phí lớp đại trà).


Mặc dù số lượng hồ sơ khai báo lớn nhưng nguồn quỹ vận động có hạn, Nhà trường chỉ có thể hỗ trợ cho một số sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Rất mong các bạn sinh viên cùng chia sẻ vấn đề này.
Nhà trường sẽ tổ chức trao phần hỗ trợ cho các bạn sinh viên vào Buổi chào cờ sáng thứ Hai (4/12/2017).
Các bạn sinh viên có tên trong danh sách vui lòng kiểm tra email và xác nhận tham dự.

Trân trọng./.
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Tổng truy cập: 648,795

62,627