Chương trình Nhà lãnh đạo tương lai năm 2017: Đến Harvard – Học thành công (13/07/2017)

Từ ngày 16/6 đến 30/6/2017, sinh viên Nguyễn Thảo Dung, SV năm thứ ba, khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Luật ĐHQG-HCM được lựa chọn trở thành một trong 05 sinh viên xuất sắc của Đại học Quốc gia TP.HCM tham gia chương trình Nhà lãnh đạo tương lai năm 2017: Đến Harvard – Học thành công

Tổng truy cập: 502,065

47,037