TB về việc điều chỉnh lịch học Tuần SHCD-SV ngày 18/10/2015

Căn cứ vào công văn số 23/ĐHKTL-KKT của Ban Chủ nhiệm Khoa Kinh tế, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên khoa Kinh tế tham gia Hội trại kỷ niệm 15 năm thành lập Khoa, Phòng CTSV thông báo về việc điều chỉnh lịch học Tuần SHCD-SV vào ngày 18/10/2015 như sau:

Các lớp K12401, K12401T, K12403 (220 sv) chuyển học buổi chiều (theo lịch LỚP K12B).
Các lớp K12405, K12409 (222 sv) chuyển học buổi sáng (theo lịch LỚP K12A)
Các lớp còn lại vẫn học như lịch thông báo.

Trân trọng./.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN


Tổng truy cập: 723,163

76,158