TB kết quả phúc khảo Tuần SHCD-SV năm học 2016 - 2017

Phòng Công tác sinh viên thông báo kết quả phúc khảo Tuần SHCD-SV năm học 2016 - 2017.

Kết quả phúc khảo Tuần SHCD-SV năm học 2016 - 2017

Các bạn sinh viên có thắc mắc về kết quả phúc khảo vui lòng liên hệ trực tiếp tại Phòng CTSV (gặp anh Phạm Thanh Hùng) để được giải quyết. Thời gian nhận phản hồi đến hết 16h00 ngày 10/3/2016 (Thứ sáu). Sau thời gian trên, Phòng sẽ không giải quyết bất kỳ phản hồi nào về kết quả phúc khảo Tuần SHCD-SV năm học 2016 - 2017.

Đối với các bạn chưa đạt, Phòng CTSV sẽ tổ chức học lại Tuần SHCD-SV năm học 2016 - 2017, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3/2017, Phòng sẽ thông báo khi có kế hoạch chính thức, các bạn vui lòng theo dõi để biết thông tin đăng ký học lại.
Trân trọng./.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN


Tổng truy cập: 723,115

76,110