Thông báo kết quả Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2015-2016 và kết quả học lại đầu năm

Phòng Công tác sinh viên thông báo kết quả Tuần SHCD-SV năm học 2015-2016 (dự kiến).
Chi tiết tại link đính kèm.
Kết quả Tuần SHCD-SV năm học 2015-2016

* Phúc khảo kết quả:
Sinh viên có nguyện vọng phúc khảo kết quả Tuần SHCD-SV, vui lòng liên hệ phòng CTSV để nộp đơn phúc khảo. Phòng CTSV không nhận xử lý yêu cầu phúc khảo qua điện thoại và email. Sinh viên tải mẫu đơn phúc khảo tại địa chỉ link
Thời gian phúc khảo: đến hết 15g30 ngày 23/02/2016.
Kết quả này chưa phải là kết quả cuối cùng, sau khi có kết quả phúc khảo, phòng Công tác sinh viên sẽ thông báo kết quả cuối cùng trên website và cập nhật vào dữ liệu trong Myuel của sinh viên.

Phòng Công tác sinh viên sẽ tổ chức đợt học lại Tuần SHCD-SV sau Tết, sinh viên đăng ký học lại vui lòng đăng ký thông tin dưới đây để tiện cho việc sắp xếp phòng học trước ngày 20/03/2016.
http://goo.gl/forms/kkOvg7uXuQ

Trân trọng./.
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN


Tổng truy cập: 723,120

76,115