Kết quả học lại Tuần SHCD-SV 2016 và rà soát dữ liệu

Phòng Công tác sinh viên thông báo về kết quả học lại Tuần SHCD-SV 2016 (tổ chức ngày 9/4/2016).
Kết quả được công nhận cho 107 sinh viên đã đăng ký, đóng tiền và hoàn thành bài thu hoạch theo yêu cầu.
Dữ liệu kết quả đã đươc nhập vào hệ thống, sinh viên vui lòng kiểm tra lại thông tin trên MyUEL của cá nhân.

Kết quả học lại Tuần SHCD-SV 2016

Các trường hợp sinh viên chưa hoàn thành Tuần SHCD-SV sẽ xử lý theo Quy chế Công tác sinh viên 2014.

Về việc tổ chức Tuần SHCD-SV, Nhà trường sẽ tổ chức đồng loạt lần 1 dành cho tất cả sinh viên từ tháng 9 - tháng 10 trong học kỳ 1 (tùy theo lịch học sv)
Và tổ chức đợt học lại vào tháng 3 - 4  trong học kỳ 2 hằng năm (tùy theo lịch học sv). Đợt học lại dành cho các đối tượng sau:
- Sinh viên đã tham gia lần 1 mà kết quả thu hoạch không đạt
- Sinh viên không tham gia lần 1 (có lý do chính đáng)
- Sinh viên năm nhất do thời hạn nhập học trễ, không kịp tham gia Tuần SHCD-SV lần 1. (SV trường hợp này không phải đóng tiền học lại nhưng phải gửi minh chứng về việc nhập học trễ).

Riêng Tuần SHCD-SV tổ chức vào đầu năm học 2016-2017, Phòng CTSV sẽ tổ chức học lại cho tất cả sinh viên còn nợ tương ứng với năm học. Sau đợt này, những sinh viên không hoàn thành việc học lại theo yêu cầu sẽ phải tạm dừng học tập học kỳ kế tiếp theo đúng Quy chế CTSV.
Sinh viên cần chú ý các mốc thời gian trên và chủ động rà soát kết quả Tuần SHCD-SV mỗi học kỳ trên dữ liệu cá nhân.

Các trường hợp sai sót dữ liệu vui lòng phản hồi trực tiếp về phòng CTSV trước ngày 30/06/2016. Phòng CTSV sẽ không điều chỉnh thông tin qua email và điện thoại.

Trân trọng./.
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN


Tổng truy cập: 723,110

76,105