TB tổ chức Tuần SHCD-SV NH 2015-2016 cho sinh viên khóa 12, 13, 14 và học lại tương ứng các khóa

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến các bạn sinh viên về việc tổ chức Tuần Sinh hoạt công dân - Sinh viên năm học 2015-2016 dành cho sinh viên các khóa 12, 13, 14 và sinh viên học lại tương ứng. Cụ thể như sau:
1. THÔNG TIN LỚP HỌC
Thời gian: Từ ngày 27/9/2015 đến ngày 25/10/2015
Địa điểm: Hội trường A - Trường ĐH Kinh té – Luật

KHÓA 14
LỚP 14A gồm: 402, 402C, 408, 408C, 407, 410 (477 sv)            
LỚP 14B gồm: 401, 403, 404, 404C, 405, 409, 409C (425 sv)            
LỚP 14C gồm: 406, 411, 501, 502, 502C, 503, 504 (477 sv)   

NGÀY

THỜI GIAN

LỚP

SỐ LƯỢNG

27/09/2015

7g30-11g30

SHCD K14A (1)

477

13g-17g

SHCD K14B (1)

425

3/10/2015

7g30-11g30

SHCD K14C (1)

477

4/10/2015

7g30-11g30

SHCD K14A (2)

477

13g-17g

SHCD K14B (2)

425

17/10/2015

13g-17g

SHCD K14C (2)

477


KHÓA 13
LỚP 13A gồm: 402, 402C, 405, 409, 409C, 406, 407, 408  (560 sv)            
LỚP 13B gồm: 401, 401T, 403, 404, 404C, 501, 502, 502C, 503, 504, 504T (575 sv)  

NGÀY

THỜI GIAN

LỚP

SỐ LƯỢNG

1/10/2015

13g-17g

SHCD K13A (1)

560

3/10/2015

13g-17g

SHCD K13B (1)

575

25/10/2015

7g30-11g30

SHCD K13A (2)

560

13g-17g

SHCD K13B (2)

575


KHÓA 12
LỚP 12A gồm: 402A, 402B, 405, 408, 409 (536 sv)            
LỚP 12B gồm: 401, 401T, 403, 404A, 404B, 406  (512 sv)            
LỚP 12C gồm: 407A, 407B, 501, 502, 503, 504, 504T (551 sv)   

NGÀY

THỜI GIAN

LỚP

SỐ LƯỢNG

10/10/2015

CẢ NGÀY

Ngày hội việc làm
(Tất cả khối lớp khóa 12)

1599

17/10/2015

7g30-11g30

SHCD K12C

551

18/10/2015

7g30-11g30

SHCD K12A

536

13g-17g

SHCD K12B

512


2. NỘI DUNG:

3. TỔ CHỨC LỚP:

  • Sinh viên phải đảm bảo tham gia đầy đủ các buổi học. Ban tổ chức lớp sẽ điểm danh bằng quét Thẻ SV
  • Sinh viên muốn chuyển ca học với các lớp khác cần làm đơn gửi Ban tổ chức lớp (phòng CTSV) trước 10g ngày 25/9/2015. Đơn chuyển ca (Link)
  • Sinh viên kiểm tra thông tin việc hoàn thành Tuần SHCD-SV tại Myuel và thông báo với P.CTSV nếu có sai sót.

4. HỌC LẠI TUẦN SHCD-SV

  • Sinh viên học lại đăng ký thông tin tại Phòng Công tác sinh viên trước 14h ngày 25/09/2015.
  • Sinh viên đóng tiền học lại qua Ngân hàng theo thời gian đóng học phí (trước ngày 31/10/2015). Sinh viên có thể sử dụng dịch vụ đóng tiền qua Internet Banking và ATM theo hướng dẫn tại website P.KH-TC. Lệ phí học lại: 150.000đ.   
Trân trọng./.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN


Tổng truy cập: 723,127

76,122