Học bổng Kumho Asiana năm học 2019 - 2020 (08/10/2019)

Phòng Công tác sinh viên thông tin đến các bạn sinh viên về học bổng Kumho Asiana năm học 2019 - 2020

Hội thảo Học bổng – Khám phá cơ hội việc làm tại ACECOOK (08/10/2019)

Hội thảo Học bổng – Khám phá cơ hội việc làm tại ACECOOK

Học bổng “Đồng hành vượt khó” lần I năm học 2019 - 2020 (30/09/2019)

Phòng CTSV thông báo về học bổng “Đồng hành vượt khó” lần I năm học 2019 - 2020 

HỌC BỔNG KHÓA HỌC KỸ NĂNG PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP (24/09/2019)

Phòng Công tác sinh viên thông tin đến các bạn về Học bổng Khóa học kỹ năng pháp chế doanh nghiệp

Học bổng Amcham 2019 (18/09/2019)

Phòng Công tác sinh viên thông tin đến các bạn về học bổng Amcham 2019

Học bổng Thakral - In Sewa Ltd năm 2019 (01/09/2019)

Phòng Công tác sinh viên thông báo về Học bổng Thakral - In Sewa Ltd năm 2019

Học bổng Đạm Cà Mau - Hạt Ngọc Mùa Vàng (30/08/2019)

Phòng Công tác sinh viên thông báo chương trình "Học bổng Đạm Cà Màu - Hạt ngọc mùa vàng năm học 2019 - 2020"

Thông báo tổng hợp ngày công tác xã hội (30/08/2019)

Phòng công tác sinh viên thông báo về việc tổng hợp ngày công tác xã hội năm 2019

Học bổng Empowerment 2019 (29/08/2019)

Phòng Công tác sinh viên thông báo Học bổng Empowerment 2019

Sôi nổi Tuần học đầu tiên của Tân sinh viên Khóa 19 (28/08/2019)

Tuần Lễ Sinh hoạt công dân – Sinh viên do Phòng Công tác sinh viên tổ chức từ ngày 18-23/9 thông qua các chuyên đề đầy lý thú và nhiều hoạt động ý nghĩa.

Tổng truy cập: 1,012,673

110,478