HỌC BỔNG KHÓA HỌC KỸ NĂNG PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP NĂM 2020 (05/03/2020)

Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ: 12h00 ngày 30/03/2020 (Thứ hai)

Học bổng khoá học "Phân tích thống kê và Kinh tế lượng" (Khóa 2) (23/12/2019)

Thời gian đăng ký đến hết ngày 21/01/2020

Cuộc thi HSBC Business Case Competition 2020 (12/12/2019)

Đăng ký theo đội 4 sinh viên. Thời gian đăng ký đến 20h00 ngày 31/12/2019.

Chương trình học bổng khuyến học KYVN (03/12/2019)

Thời gian điền thông tin và nộp hồ sơ trước 16h00 ngày 18/12/2019 (Thứ tư)

Học bổng toàn phần dành cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2019 (02/12/2019)

Sinh viên đăng ký thông tin và nộp hồ sơ trước 16h00 ngày 06/12/2019 (Thứ sáu)

Học bổng Đồng hành Singapore kỳ 37 (08/11/2019)

Sinh viên thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến cần hoàn thành trước 23h59 ngày 30/11/2019

Thông báo khám sức khỏe năm học 2019 - 2020 (05/11/2019)

Sinh viên tham gia khám sức khỏe từ ngày 11/11 đến 21/11/2019 (Theo lịch đính kèm)

Học bổng “ILP Vietnam Premier Scholarship” (04/11/2019)

Phòng Công tác sinh viên thong tin về Học bổng ILP Vietnam Premier Scholarship

Học bổng khóa học Phân tích thống kê và Kinh tế lượng (01/11/2019)

Phòng CTSV thông báo Học bổng khóa học Phân tích thống kê và Kinh tế lượng

Tổng truy cập: 1,162,966

98,534