Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

Thông tư ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy (TT 16/2015/TT-BGDĐT) ngày 12 tháng 8 năm 2015
File đính kèm.Tổng truy cập: 1,492,568

102,497