DANH SÁCH NHÂN SỰ PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

STT

Họ và tên

Email

ThS Võ Văn Trọng
Trưởng phòng

trongvv@uel.edu.vn
08. 37244 555 - 6335

CN Lê Thái Huy
Phó Trưởng phòng

huylt@uel.edu.vn
08. 37244 555- 6336

ThS Nguyễn Ngọc Phương Thảo
Chuyên viên

thaonnp@uel.edu.vn
08. 37244 555 - 6335

ThS Lê Kim Vũ
Chuyên viên

vulk@uel.edu.vn
08. 37244 555 - 6331


CN Phạm Thanh Hùng
Chuyên viên
pthung@uel.edu.vn
08. 37244 555 - 6335

CN Phùng Thị Diệu Dương
Bí thư Đoàn Trường

huongptd@uel.edu.vn
08. 37244 555 - 6395

ThS Ngô Lê Mạnh Hiếu
Phó Bí thư thường trực Đoàn Trường 
hieunlm@uel.edu.vn
08. 37244 555 - 6391

CN Bùi Hoàng Mol
Phó Bí thư Đoàn Trường 

molbh@uel.edu.vn
08. 37244 555 - 6331

ThS Lê Văn Vĩ
Chuyên viên
levanvi@uel.edu.vn
08. 37244 555 - 6331


Tổng truy cập: 906,057

60,369