Vay vốn học tập

THÔNG TIN VAY VỐN HỌC TẬP

     Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;
     Căn cứ Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên;
     Căn cứ vào Quyết định số: 872/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc về điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách tại ngân hàng chính sách xã hội;
     Căn cứ vào Quyết định số: 751/QĐ-TTg ngày 15/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên;


I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG
- Sinh viên đang theo học Đại học, Cao đẳng, Trung cấp thuộc các trường hợp dưới đây:
- Sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc các đối tượng sau:
* Hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.
* Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo theo quy định của pháp luật.
- Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động.
- Sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú cho vay một lần với thời hạn không quá 12 tháng.
- Sinh viên là bộ đội xuất ngũ phục viên có nhu cầu học nghề và lao động nông thôn học nghề theo đề án được duyệt của Thủ tướng Chính phủ.
- Sinh viên đang sinh sống trong hộ gia đình cư trú hợp pháp tại địa phương nơi cho vay vốn.
- Đối với sinh viên năm thứ nhất phải có giấy báo trúng tuyển hoặc giấy xác nhận được vào học của trường.
- Đối với sinh viên năm thứ hai trở đi phải có xác nhận của nhà trường về việc đang theo học tại nhà trường và không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.

II. MỨC VỐN CHO VAY VÀ LÃI SUẤT
Mức vốn cho vay:
Các khoản cho vay mới kể từ ngày 15/6/2017 được áp dụng mức vay tối đa là 1.500.000 đồng/tháng/sinh viên.
Lãi suất cho vay:
- Các khoản giải ngân cho vay từ 06/06/2014 trở đi sẽ áp dụng mức lãi suất cho vay 0,6%/tháng.
- Các khoản cho vay từ trước đây còn dư nợ đến ngày 31/7/2011 vẫn được áp dụng lãi suất cho vay đã ghi trên Sổ tiết kiệm và vay vốn (hoặc Khế ước nhận nợ hoặc Hợp đồng tín dụng) cho đến khi thu hồi hết nợ.
- Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi xuất khi cho vay.
Phương thức cho vay:
- Việc cho vay đối với sinh viên được thực hiện theo phương thức cho vay thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình là người trực tiếp vay vốn và có trách nhiệm trả nợ Ngân hàng CSXH. Sinh viên đem giấy xác nhận của nhà trường về địa phương để gửi lên Hội phụ nữ xã để nộp hồ sơ vay vốn.
- Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động, được trực tiếp vay vốn tại Ngân hàng CSXH nơi theo học.
Trả nợ gốc và lãi tiền vay:
- Trong thời hạn phát triển tiền vay đối với đối tượng được vay vốn chưa phải trả nợ gốc và lãi; lãi tiền vay được tính kể từ ngày đối tượng được vay vốn nhận món nợ đầu tiên đến ngày trả hết nợ gốc.
- Đối tượng được vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên ngay sau khi sinh viên có việc làm, có thu nhập nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày sinh viên kết thúc khóa học.

III. QUY TRÌNH XIN GIẤY XÁC NHẬN VAY VỐN HỌC TẬP
1. Sinh viên đăng ký trên trang: www.myuel.uel.edu.vn tại mục xin giấy xác nhận.
2. Phòng Công tác sinh viên tiếp nhận thông tin đăng ký từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần. Thứ 5 sẽ tiến hành in đơn xác nhận của sinh viên và chuyển Phòng Tổ chức - Hành chính đóng dấu xác nhận.
3. Sinh viên có thể nhận lại đơn xác nhận vào ngày thứ 6 hàng tuần hoặc vào những ngày tiếp theo sau khi đơn đã được đóng dấu xác nhận từ Phòng Tổ chức hành chính.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊNTổng truy cập: 1,162,915

98,483