Nhân sự

DANH SÁCH NHÂN SỰ PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
(Cập nhật ngày 01/12/2020)


Chuyên trách công tác sinh viên

Chuyên trách công tác Đoàn

ThS Võ Văn Trọng
Trưởng phòng

Email: trongvv@uel.edu.vn

ThS Ngô Lê Mạnh Hiếu
Bí thư Đoàn Trường
Email: hieunlm@uel.edu.vn

Lê Thái Huy
Phó Trưởng phòng
Email: huylt@uel.edu.vn

Bùi Hoàng Mol
Phó Bí thư Đoàn Trường
Email: molbh@uel.edu.vn