Phân công nhiệm vụ

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NHÂN SỰ PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Cập nhật ngày 01/6/2022

Chuyên trách công tác sinh viên

Chuyên trách công tác Đoàn

ThS Cù Xuân Tiến

Trưởng phòng

1. Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Trường về hoạt động của Phòng Công tác sinh viên.

2. Phụ trách chung và chỉ đạo các công tác của Phòng.

3. Trực tiếp phụ trách các mảng công tác:

3.1 Tổ chức triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, phổ biến thời sự, nghiên cứu học tập các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho sinh viên (SV) và cán bộ, viên chức, nhân viên (CBVC) theo phân công của Đảng uỷ - BGH Trường.

3.2 Phối hợp với các cơ quan an ninh, đơn vị thuộc Trường để xử lý các vấn đề an ninh, trật tự, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội liên quan đến sinh viên.

3.3 Xây dựng quy chế, quy định, các đề án, dự án liên quan đến công tác sinh viên của Trường.

3.4 Thường trực các Hội đồng xét học bổng, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật sinh viên.

3.5 Tổ chức triển khai các hoạt động tuyển sinh, tư vấn tuyển sinh, chăm sóc người học. Triển khai các dự án, hoạt động gắn với sinh viên khởi nghiệp và công tác cựu sinh viên. 

4. Công tác đối ngoại trong và ngoài Trường gắn với công tác sinh viên, phối hợp gắn kết trong hoạt động với các tổ chức đảng, đoàn thể của Trường.

- CN Bùi Hoàng Mol, Bí thư Đoàn Trường

CN Huỳnh Mạnh Phương - Phó Bí thư thường trực Đoàn trường

- CN Chế Thị Ngọc Tân - Chánh VP Đoàn trường

1. Chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ - Ban Giám hiệu về hoạt động của Đoàn thanh niên – Hội sinh viên.

2. Đầu mối thông tin, triển khai các hoạt động của Thành Đoàn, Ban cán sự Đoàn ĐHQG-HCM đến Trường và ngược lại.

3. Phụ trách xây dựng các kế hoạch hàng năm, kế hoạch dài hạn và các hoạt động chung của Đoàn – Hội.

4. Phối hợp trong các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhận thức chính trị, tư tưởng gắn với đoàn viên, thanh niên.Hoạt động kỹ năng sinh viên, Đội hỗ trợ sinh viên nội trú.

5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Trường, ngoài Trường để tổ chức thực hiện, gắn kết các hoạt động Đoàn – Hội.

6. Thực hiện những công việc khác theo phân công của Đảng ủy – BGH và công việcphối hợp mảng công tác sinh viênđược giao từ Trưởng Phòng Công tác sinh viên.

 

ThS Nguyễn Ngọc Phương Thảo

1. Phụ trách hồ sơ học bổng khuyếnkhích học tậpcủa sinh viênchương trình đại trà và chương trình chất lượng cao.

2. Xây dựng kế hoạch và điều phối hoạt động của các đội tuyển sinh viên tham gia các hội thi, cuộc thihọc thuật cấp quốc tế; cáchoạt động trao đổi sinh viên;liên hoan văn hóa, văn nghệ các cấp.

3.Công tác kiểm định của Phòng và hỗ trợ hồ sơ kiểm định các đơn vị thuộc Trường gắn với mảng CTSV.

4. Xây dựng kế hoạch Lễ Tốt nghiệp sinh viên chính quy hằng năm.

5. Cập nhật trang thông tin điện tử (website), trang fanpagecủa Phòng.

CN Phạm Thanh Hùng

1. Phụ trách hồ sơ học bổng ngoàingân sách của sinh viên(tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân).

2.Phối hợp với Phòng TC-HC trong công tác khám sức khoẻ định kỳ đầu khoá, đầu năm trong sinh viên.

3.Xây dựng kế hoạch và tổ chức cáchoạt động tập luyện thể dục, thể thao trong sinh viên. Phụ trách các đội tuyển sinh viên tham gia hội thao các cấp. Điều phối hoạt động của các đội tuyển sinh viên tham gia các hội thi học thuật trong nước.

4.Phụ trách xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị công tác sinh viên Trường hàng năm.

5. Đầu mối tổng hợp công tác: báo cáo của Phòng, của Trường; đánh giá hiệu suất công việc tháng của Phòng.

ThS Lê Văn Vĩ

1.Phụ trách phần mềm hồ sơ sinh viên, cập nhật dữ liệu và báo cáo thống kê dữ liệu sinh viên.Xây dựngquy định đánh giávà quản lý hồ sơ kết quả rèn luyện sinh viên.

2.Phụ trách nội dung khẩu hiệu chào mừng, bảng điện tử… trên các trang thông tin, mạng xã hội Phòng CTSV đang phụ trách và nhân sự kiện cácngày lễ, các hoạt động chào mừng được phân công.(Cờ Lễ).

3. Công tác sinh viên nội trú – ngoại trú. Đầu mối công tác hỗ trợ sinh viên Lào, Campuchia và sinh viên liên kết (DMA).Tiếp nhận xử lý các trường hợp phát sinh trong sinh viên. Thông tin, kết nối với phụ huynh SV để trao đổi những phát sinh đặc biệt của sinh viên về học tập, rèn luyện, tâm lý.

4. Phụ trách theo dõi quy định cố vấn học tập, quy định Ban Cán sự lớp và công tác tổ chức Hội nghị Ban Cán sự lớp định kỳ.

5. Công tác cựu sinh viên UEL: Tăng cường truyền thông, tương tác kênh thông tin CSV, phát huy việc kết nối thông tin việc làm của CSV – SV, trang website, fanpage cựu sinh viên.

CN Nguyễn Thị Thảo Trang

1. Công tác phát hành thẻ sinh viên, giấy chứng nhận sinh viên, tiếp nhận xử lý phản hồi của sinh viên. Công tác truyền thông nội bộ của Phòng: ấn phẩm, Sổ tay sinh viên, hình ảnh, bài viết liên quan.

2. Xây dựng kế hoạch và điều phối các hoạt động tư vấn sinh viên tại Không gian Tư vấn và Chia sẻ (B1.306)

3. Phụ trách tổ chức các sự kiện, hoạt động về nguồn (các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử..) cho tân sinh viên hàng năm và hoạt động phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong Trường.

4. Xây dựng và quản lý dữ liệu ghi nhận, đánh giá đối với Quy định vềNgày công tác xã hội trongsinh viên.

5. Dự thảo quyết định và theo dõi việc tổ chức cho sinh viên đi thực tập, kiến tập trong nước và quốc tế gắn với các Đề án của Trường.

CN Huỳnh Mạnh Phương

1. Tư vấn và triển khai các chế độ chính sách giáo dục,miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, tín dụngtrong sinh viên.

2.Phụ trách triển khai kế hoạchTuần sinh hoạt công dân - sinh viênđầu khoá, đầu năm. Tham gia các nhiệm vụ gắn với Lễ khai giảng năm học mới của Trường.

3.Tham mưu và quản lý hồ sơ về công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật sinh viên.

4. Triển khai các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng mềm sinh viên trong năm.

5.Phụ trách hoạt động của Đội sinh viên xung kích

6. Tham gia hỗ trợ công tác cựu sinh viên và các hoạt động đoàn thể của Trường.