Nhân sự

DANH SÁCH NHÂN SỰ PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
(Cập nhật ngày 01/11/2019)


Chuyên trách công tác sinh viên

Chuyên trách công tác Đoàn

ThS Võ Văn Trọng
Trưởng phòng

Email: trongvv@uel.edu.vn

ThS Ngô Lê Mạnh Hiếu
Bí thư Đoàn Trường 
Email: hieunlm@uel.edu.vn

Lê Thái Huy
Phó Trưởng phòng
Email: huylt@uel.edu.vn

Bùi Hoàng Mol
Phó Bí thư Đoàn Trường
Email: molbh@uel.edu.vn

ThS Nguyễn Ngọc Phương Thảo
Email: thaonnp@uel.edu.vn

Võ Anh Khoa
Chánh Văn phòng Đoàn Trường
Email: khoava@uel.edu.vn

Phạm Thanh Hùng
Email: pthung@uel.edu.vn

ThS Lê Văn Vĩ
Email: levanvi@uel.edu.vn

 

Nguyễn Thị Thảo Trang
Email: trangntt04@uel.edu.vn

 
Tổng truy cập: 1,375,668

159,668