ĐĂNG KÝ THẺ SINH VIÊN ONLINE

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN TRIỂN KHAI ĐĂNG KÝ THẺ SINH VIÊN ONLINE (từ tháng 6/2021)

Bước 1: Sinh viên nộp phí làm thẻ 30K/thẻ tại P.CTSV hoặc trực tuyến qua thông tin dưới. Chụp ảnh minh chứng.

Tên tài khoản: Nguyễn Thị Thảo Trang (Chuyên viên P.CTSV)
Ngân hàng Techcombank chi nhánh Đà Nẵng
STK: 19034239682017
Hoặc qua Tài khoản momo với sđt: 0344.601.370


Bước 2: Điền thông tin tại LINK:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSet8CfRQiRI6oAXeQbIomnKZfLP74XIQNqY5bn7DlBFNudS6w/viewform?usp=sf_link

Bước 3: Đến P.CTSV đọc MSSV/tên để nhận thẻ tạm.


Khi có thẻ mới, Phòng CTSV sẽ gửi email đến bạn để nhận thẻ.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 


Tổng truy cập: 2,299,058