Thông báo - Danh sách sinh viên được nhận Học bổng Khuyến khích học tập HK I năm học 2015 – 2016 (dự kiến)

THÔNG BÁO
Danh sách sinh viên được nhận
Học bổng Khuyến khích học tập HK I năm học 2015 – 2016 (dự kiến)

Sau khi tổng hợp dữ liệu học tập và rèn luyện của sinh viên Phòng CTSV công bố danh sách sinh viên đủ tiêu chuẩn nhận Học bổng Khuyến khích học tập HK I năm học 2015 - 2016.

- Danh sách sinh viên nhận học bổng (download file)

Các sinh viên kiểm tra lại thông tin cá nhân và dữ liệu học tập, rèn luyện của mình.
Đối với các sinh viên bị sai hoặc thiếu thông tin số tài khoản ngân hàng vui lòng khai báo vào đường link: http://goo.gl/forms/bmShUdzKYw (Lưu ý: tài khoản bắt buộc phải do sinh viên đứng tên)

Thông tin về cách thức xét học bổng:
Căn cứ theo quy định xét, cấp học bổng đối với sinh viên, học viên ban hành kèm Quyết định số 1174/QĐ-ĐHKTL-CTSV ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật. Và Quyết định số 686/QĐ-ĐHKTL-CTSV về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định xét cấp học bổng sinh viên học viên Trường Đại học Kinh tế - Luật ban hành ngày 7 tháng 9 năm 2015.
Chi tiết xem tại đây
http://ctsv.uel.edu.vn/ArticleId/94b21b7e-e4dd-4925-8072-fea03469e1dc/quy-dinh-xet-cap-hoc-bong-sinh-vien-hoc-vien 

Thời gian tiếp nhận các thắc mắc, phản hồi đến 12h00 ngày 16/5/2016 tại Phòng Công tác sinh viên hoặc gửi về địa chỉ mail: quangpl@uel.edu.vn

P.CTSV


Tổng truy cập: 1,554,070

123,552