Kết quả phúc khảo Tuần SHCD-SV Khóa 17 năm học 2017 - 2018

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến các bạn sinh viên Khóa 17 về kết quả phúc khảo Tuần SHCD-SV năm học 2017 - 2018.

Các bạn vui lòng xem kết quả phúc khảo TẠI ĐÂY.

Đối với các trường hợp Không đạt, các bạn sẽ đăng ký học lại vào đợt tổ chức học lại Tuần SHCD-SV năm học 2017 - 2018 do Phòng Công tác sinh viên tổ chức vào tháng 03/2018.

Trân trọng.


Tổng truy cập: 1,526,519

135,779