Thông báo tổ chức học lại Tuần SHCD-SV năm học 2017 - 2018 (Đợt học tháng 3/2018)

Phòng CTSV thông báo đến các bạn sinh viên về việc tổ chức học lại Tuần SHCD-SV năm học 2017 - 2018 (Đợt học tháng 3/2018), cụ thể như sau: 1/ Đối tượng: sinh viên đã học SHCD nhưng có kết quả không đạt 2/ Thời gian tổ chức học: cả ngày thứ 7, 24/03/2018 (Dự kiến) 3/ Địa điểm: Hội trường A 4/ Phí học lại: 150.000 đ/sinh viên (Sau khi có danh sách đăng ký, Phòng CTSV sẽ gửi Phòng KHTC để định phí và sinh viên đóng phí học lại qua Ngân hàng) 5/ Đăng ký học lại: TẠI ĐÂY. 6/ Thời hạn đăng ký học lại: sinh viên đăng ký học lại trước 16h00 ngày Thứ năm, 15/03/2018. (Lưu ý: sinh viên đăng ký sau thời gian trên, Phòng CTSV sẽ không giải quyết cho việc học lại) Phòng Công tác sinh viên sẽ tổng hợp danh sách đăng ký và thông báo chi tiết về nội dung học lại đến các bạn sinh viên sau khi hoàn thành việc đăng ký. Trân trọng.
Tổng truy cập: 1,492,574

102,503