Thông báo Kết luận của Hội nghị Công tác sinh viên và Chương trình gặp gỡ, đối thoại Lãnh đạo Trường năm 2021

Phòng Công tác sinh viên gửi các bạn sinh viên Thông báo Kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị Công tác sinh viên và Chương trình gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo Trường năm 2021, chủ đề: "Tự chủ đại học - Hiểu sao cho đúng?"

File thông báo kết luận: xem tại đây

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến các bạn sinh viên để nắm thông tin và thực hiện.

 Tổng truy cập: 1,526,511

135,771