Thông báo kiểm tra Điểm rèn luyện sinh viên học kỳ 1, năm học 2018 - 2019

Thân chào các bạn sinh viên,
Phòng CTSV thông tin về kiểm tra Điểm rèn luyện học kỳ 1, năm học 2018 - 2019. Cách thức kiểm tra và phản hồi các em xem tại file hướng dẫn dưới đây!
Mọi thắc mắc, phản hồi liên hệ trực tiếp phòng CTSV trước 17g00 ngày 27/05/2019.Tổng truy cập: 1,162,960

98,528