Cơ cấu nhân sự

NHÂN SỰ CHUYÊN TRÁCH TUYỂN SINH VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

 ThS CÙ XUÂN TIẾN
 Trưởng phòng

 Điện thoại: 028.37244555 (ext 6335)
 Email: tiencx@uel.edu.vn

------------------------------------------------------

- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự của Phòng.
- Công tác thi đua khen thưởng.
- Công tác đánh giá xếp loại lao động.
- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tuyên truyền phổ biến pháp luật; Việc thực hiện các chế độ chính sách, học bổng sinh viên.
- Trực tiếp quản lý mảng tuyển sinh chính quy, VB2, VLVH; Công tác tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh.
- Quản lý các kênh truyền thông của Phòng, kênh tuyển sinh của Trường.
- Tham gia ban điều hành các đề án: Chất lượng cao, Cử nhân tài năng, Chương trình tiếng Anh, Chương trình Co-op.

 ThS NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG THẢO
 Phó Trưởng phòng

 Điện thoại: 028.37244555 (ext 6336)
 Email: thaonnp@uel.edu.vn

------------------------------------------------------

a) Công tác Tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh
b) Công tác hỗ trợ và chăm sóc người học
- Thực hiện chế độ, chính sách đối với sinh viên về học bổng khuyến khích học tập.
- Công tác Giáo dục thẩm mỹ, văn hóa văn nghệ.
- Công tác quản lý hỗ trợ sinh viên tham gia các cuộc thi học thuật, trao đổi sinh viên quốc tế.
c) Công tác khác:
- Công tác kiểm định, bảo đảm chất lượng.
- Lễ Khai giảng hệ chính quy.
- Hoạt động của Đội sinh viên xung kích.

 

 ThS LÊ VĂN VĨ
 Phó Trưởng phòng

 Điện thoại: 028.37244555 (ext 6336)
 Email: levanvi@uel.edu.vn

------------------------------------------------------

Phụ trách công tác hỗ trợ chăm sóc người học
- Công tác khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên.

- Công tác quản lý kết quả rèn luyện, công tác xã hội của sinh viên.
- Công tác thực hiện chế độ, chính sách đối với sinh viên về miễn, giảm học phí, chính sách giáo dục, trợ cấp xã hội.
- Công tác học bổng ngoài ngân sách.
- Công tác Bảo hiểm y tế; tư vấn tâm lý; chăm sóc sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ.
- Công tác cố vấn học tập.
- Công tác sinh viên nội trú, ngoại trú; Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học.
- Công tác tổ chức các hoạt động tập luyện thể dục thể thao và tham gia hội thao các cấp.
- Công tác cựu sinh viên
- Công tác nhập học

- Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên

 ThS HUỲNH NHƯ
 Chuyên viên

 Điện thoại: 028.37244555 (ext 6333)
 Email: nhuh@uel.edu.vn

------------------------------------------------------

Công tác hỗ trợ và chăm sóc người học
- Tổ chức giáo dục chính trị, đạo đức lối sống, phổ biến pháp luật cho sinh viên.
- Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên.
- Công tác an ninh trật tự, theo dõi dư luận người học.
- Tổ chức Hội nghị Đối thoại sinh viên.
- Tư vấn và triển khai các chế độ chính sách giáo dục, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội.
- Công tác kết nối, phối hợp với gia đình sinh viên để trao đổi, xử lý những trường hợp phát sinh đặc biệt của sinh viên về học tập, rèn luyện, tâm lý.
- Công tác hỗ trợ sinh viên Lào, Campuchia.
- Tổ chức Hội nghị Công tác sinh viên.
- Công tác cựu người học.

- Quản lý đội sinh viên xung kích

 ThS CHÂU VĂN HỒ
 Chuyên viên

 Điện thoại: 028.37244555 (ext 6332)
 Email: hocv@uel.edu.vn

------------------------------------------------------

 a) Công tác tuyển sinh
- Công tác máy tính (phần mềm xét tuyển, lọc ảo, SMS, Hemis) phục vụ các kỳ thi tuyển sinh chính quy, văn bằng 2, vừa làm vừa học.
- Công tác phân tích năng lực tuyển sinh của các Khoa, lập báo cáo xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy, VB2, VLVH.
- Tổ chức đăng ký xét tuyển, xét  tuyển đại học chính quy.
- Tổ chức nhập học cho Tân sinh viên ĐHCQ; Quản lý hồ sơ sinh viên đại học chính quy.
- Tổ chức hội nghị tổng kết tuyển sinh đại học.
b) Công tác khác
- Quản lý phát triển hệ thống quản lý cựu người học (CRM).
- Công tác rà soát, cải tiến phát triển phần mềm phục vụ công tác sinh viên, chăm sóc người học.

   CN LÊ MAI ANH
 Chuyên viên

 Điện thoại: 028.37244555 (ext 6336)
 Email: anhlm@uel.edu.vn
-----------------------------------------------------
a) Công tác hỗ trợ và chăm sóc người học
- Dịch vụ hỗ trợ người học, thông qua các cổng giao dịch điện tử và trực tiếp tại Phòng.
- Công tác Ban Cán sự lớp; Tổ chức Hội nghị Ban Cán sự lớp.
- Công tác trao đổi sinh viên quốc tế, sinh viên liên kết, sinh viên các chương trình trao đổi.
- Công tác điều phối hoạt động của các đội tuyển sinh viên tham gia các hội thi, cuộc thi học thuật trong nước & quốc tế.
- Công tác Cố vấn học tập, Hội nghị công tác Cố vấn học tập.
- Công tác thẻ sinh viên, sổ tay sinh viên.
b) Công tác khác
- Công tác văn thư, báo cáo; Quản lý tài sản, văn phòng phẩm của đơn vị.
- Công tác kiểm định của Phòng và hỗ trợ hồ sơ kiểm định các đơn vị thuộc Trường gắn Phòng.

 CN ĐINH ĐOÀN LÊ HUYÊN
 Chuyên viên

 Điện thoại: 028.37244555 (ext 6336)
 Email: huyenddl@uel.edu.vn

----------------------------------------------------

a) Công tác tuyển sinh
- Xây dựng đề án tuyển sinh đại học VB2, VLVH.
- Tổ chức đăng ký xét tuyển, xét  tuyển đại học VB2, VLVH.
- Công tác xét miễn giảm học phần cho sinh viên các lớp VB2, VLVH.
- Tổ chức nhập học cho Tân sinh viên VB2, VLVH.
- Quản lý hồ sơ sinh viên VB2, VLVH.
- Tổ chức khai giảng, sinh hoạt đầu khóa cho sinh viên VB2, VLVH. 
- Công tác kết nối, phối hợp với các cơ sở liên kết.
b) Công tác hỗ trợ chăm sóc người học
- Công tác chăm sóc người học hệ VB2, VLVH.

 

 CN PHAN THỊ NHỊ
 Chuyên viên

 Điện thoại: 028.37244555 (ext 6333)
 Email: nhipt@uel.edu.vn

------------------------------------------------------

Công tác hỗ trợ và chăm sóc người học:
- Công tác quản lý sinh viên nội trú - ngoại trú.
- Công tác quản lý và ghi nhận tham gia công tác xã hội.
- Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên.
- Học bổng khuyến khích học tập.

- Học bổng ngoài ngân sách.
- Tư vấn tín dụng trong sinh viên.
- Công tác gia hạn học phí.

   CN TRƯƠNG THỊ BIỂN

 Chuyên viên
 Điện thoại: 028.37244555 (ext 6331)
 Email: bientt@uel.edu.vn

------------------------------------------------------

a) Công tác tư vấn tuyển sinh
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp và tư vấn tuyển sinh.
- Phối hợp xây dựng và quản lý các ấn phẩm phục vụ tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá TVTS.
- Tổ chức thực hiện, đánh giá khảo sát các hoạt động quảng cáo, quảng bá trên các kênh truyền thông (SEO, quảng cáo, PR, …).
- Tư vấn, giải đáp thắc mắc tư vấn tuyển sinh qua các kênh truyền thông (website, Fanpage, Email, điện thoại, Zalo,  …).
- Quản trị các kênh truyền thông tư vấn tuyển sinh Trường (website, fanpage, …); Quản lý hệ thống CRM, SMS và Email marketing (chăm sóc thí sinh).
b) Công tác khác
- Quản trị các kênh truyền thông số của Phòng (website, fanpage, … ).
- Phối hợp công tác tổ chức hoạt động sự kiện sinh viên các cấp (Lễ Khai giảng, Tốt nghiệp, …).

   CN TRẦN THANH THẢO

 Chuyên viên
 Điện thoại: 028.37244555 (ext 6333)
 Email: thaott@uel.edu.vn

------------------------------------------------------

a) Công tác hỗ trợ và chăm sóc người học
- Công tác khám sức khỏe đầu vào, khám sức khỏe định kỳ.
- Công tác chăm sóc sức khỏe tinh thần của sinh viên.

- Công tác Bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn.
- Công tác tổ chức các hoạt động tập luyện và tham gia liên hoan văn hóa, văn nghệ các cấp.
- Công tác tổ chức các hoạt động tập luyện thể dục, thể thao và tham gia hội thao các cấp.

   CN HUỲNH THỊ MINH ANH

 Chuyên viên
 Điện thoại: 028.37244555 (ext 6331)
 Email: anhhtm@uel.edu.vn

------------------------------------------------------

a) Công tác tư vấn tuyển sinh (offline)

- Đầu mối quản lý các hoạt động tư vấn tuyển sinh, tổ chức tập huấn và cung cấp kiến thức tư vấn tuyển sinh cho các đối tượng.- Phối hợp xây dựng và quản lý các ấn phẩm phục vụ tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá TVTS.

- Tổ chức các hoạt động tư vấn tuyển sinh hệ chính quy  trực tiếp tại các điểm trường THPT, ngày hội TVTS.

- Tổ chức hoạt động đại sứ sinh viên, kết nối viên TVTS tại các điểm trường THPT.

- Tổ chức các hoạt động tư vấn tuyển sinh, trải nghiệm tại UEL theo đoàn, theo chương trình.

- Thực hiện tư vấn tuyển sinh trực tiếp cho các đối tượng tại UEL.

- Công tác hồ sơ tài trợ cho hoạt động tư vấn tuyển sinh.

- Phối hợp xây dựng và quản lý các ấn phẩm phục vụ tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá TVTS trực tiếp.

b) Công tác khác

- Phối hợp công tác tổ chức hoạt động sự kiện sinh viên các cấp (Lễ Khai giảng, Tốt nghiệp, …)

 

NHÂN SỰ CHUYÊN TRÁCH CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ

 

 

 Đồng chí BÙI HOÀNG MOL
Bí thư Đoàn Thanh niên
Đồng chí HUỲNH MẠNH PHƯƠNG
Phó Bí thư Đoàn Thanh niên
Đồng chí CHẾ THỊ NGỌC TÂN
Chánh Văn phòng Đoàn Thanh niên

 

 1. Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Ban Giám hiệu về hoạt động của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên.
 2. Đầu mối thông tin, triển khai các hoạt động của Thành Đoàn, Ban cán sự Đoàn ĐHQG-HCM đến Trường và ngược lại.
 3. Phụ trách xây dựng các kế hoạch hàng năm, kế hoạch dài hạn và các hoạt động chung của Đoàn - Hội.
 4. Phối hợp trong các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhận thức chính trị, tư tưởng gắn với đoàn viên, thanh niên. Hoạt động kỹ năng sinh viên, Đội hỗ trợ sinh viên nội trú.
 5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Trường, ngoài Trường để tổ chức thực hiện, gắn kết các hoạt động Đoàn – Hội.
 6. Thực hiện những công việc khác theo phân công của Đảng ủy - BGH và công việc phối hợp mảng công tác sinh viên được giao từ Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên.