Cơ cấu nhân sự

NHÂN SỰ CHUYÊN TRÁCH TUYỂN SINH VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

 ThS CÙ XUÂN TIẾN
 Trưởng phòng

 Điện thoại: 028.37244555 (ext 6335)
 Email: tiencx@uel.edu.vn

------------------------------------------------------

- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự của Phòng.
- Công tác thi đua khen thưởng.
- Công tác đánh giá xếp loại lao động.
- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tuyên truyền phổ biến pháp luật; Việc thực hiện các chế độ chính sách, học bổng sinh viên.
- Trực tiếp quản lý mảng tuyển sinh chính quy, VB2, VLVH; Công tác tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh và Chăm sóc người học.
- Tham gia ban điều hành các đề án: Chất lượng cao, Cử nhân tài năng.

 ThS NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG THẢO
 Phó Trưởng phòng

 Điện thoại: 028.37244555 (ext 6336)
 Email: thaonnp@uel.edu.vn

------------------------------------------------------

a) Phụ trách công tác Tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh
b) Phụ trách công tác sinh viên ở các mảng
- Thực hiện chế độ, chính sách đối với sinh viên về học bổng khuyến khích học tập.
- Công tác Giáo dục thẩm mỹ, văn hóa văn nghệ.
- Công tác quản lý hỗ trợ sinh viên tham gian các cuộc thi học thuật, trao đổi sinh viên quốc tế.
c) Hoạt động khác:
- Công tác kiểm định, bảo đảm chất lượng.
- Lễ Khai giảng hệ chính quy.
- Hoạt động của Đội sinh viên xung kích.

 ThS LÊ VĂN VĨ
 Phó Trưởng phòng

 Điện thoại: 028.37244555 (ext 6336)
 Email: levanvi@uel.edu.vn

------------------------------------------------------

a) Phụ trách công tác sinh viên ở các mảng
- Giáo dục thể dục thể thao; giáo dục kỹ năng sinh viên
- Công tác khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên.
- Công tác hành chính đối với sinh viên.
- Thực hiện chế độ, chính sách đối với sinh viên về miễn, giảm học phí, chính sách giáo dục, trợ cấp xã hội.
- Tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe, y tế trường học.
- Công tác tư vấn học tập.
- Công tác quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú.
- Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học.
- Công tác hỗ trợ tài chính.
b) Công tác khác
- Công tác cựu sinh viên.
- Công tác nhập học

 ThS HUỲNH NHƯ
 Chuyên viên

 Điện thoại: 028.37244555 (ext 6333)
 Email: nhuh@uel.edu.vn

------------------------------------------------------

a) Phụ trách chính công tác sinh viên trong các công việc
- Học bổng ngoài ngân sách.
- Tư vấn và triển khai các chế độ miễn giảm học phí, chính sách giáo dục, trợ cấp xã hội.
- Tư vấn tín dụng trong sinh viên.
- Công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật sinh viên.
- Quản lý công tác định hướng, phát triển giáo dục thẩm mỹ, văn hóa văn nghệ.
- Tổ chức Hội nghị Cố vấn học tập.
b) Hỗ trợ các công tác
- Công tác cựu người học.

 KS CHÂU VĂN HỒ
 Chuyên viên

 Điện thoại: 028.37244555 (ext 6332)
 Email: hocv@uel.edu.vn

------------------------------------------------------

 a) Phụ trách chính công tác tuyển sinh
- Quản lý dữ liệu sinh viên toàn trường.
- Công tác máy tính phục vụ tuyển sinh.
- Tham mưu xây dựng quy chế, đề án, kế hoạch, thông báo tuyển sinh hệ chính quy.
- Báo cáo tuyển sinh cho ĐHQG-HCM, Bộ GD&ĐT.
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh và tư vấn tuyển sinh.
b) Phụ trách chính công tác sinh viên
- Công tác học bổng khuyến khích học tập.
c) Phụ trách các công tác khác
- Công tác chuyển đổi số của phòng.


 CN LÊ MAI ANH
 Chuyên viên

 Điện thoại: 028.37244555 (ext 6336)
 Email: anhlm@uel.edu.vn

-----------------------------------------------------

a) Phụ trách chính công tác sinh viên trong các công việc
- Tổ chức hoạt động Sinh hoạt công dân – sinh viên.
- Tổ chức Hội nghị công tác sinh viên.
- Giải quyết các công việc hành chính của sinh viên (giấy xác nhận, thẻ sinh viên, các quyết định sinh viên, …).
b) Phụ trách chính công tác khác
- Công tác thư ký, tổng hợp báo cáo của Phòng.
- Công tác kiểm định, bảo đảm chất lượng.
c) Hỗ trợ công tác tư vấn tuyển sinh
- Các chương trình tư vấn trực tiếp, ngày hội.


 CN ĐINH ĐOÀN LÊ HUYÊN
 Chuyên viên

 Điện thoại: 028.37244555 (ext 6333)
 Email: huyenddl@uel.edu.vn

----------------------------------------------------

a) Phụ trách chính công tác sinh viên trong các công việc
- Tổ chức khám sức khỏe sinh viên.
- Bảo hiểm Y tế, bảo hiểm tai nạn.
- Quản lý hoạt động chăm sóc sức khỏe tinh thần ở Không gian Tư vấn và chia sẻ.
- Tiếp sinh viên, phụ huynh tại phòng A001.
b) Phụ trách chính công tác tuyển sinh
- Tuyển sinh, nhập học, khai giảng VB2, VLVH.
c) Hỗ trợ các công tác sinh viên trong các công việc
- Học bổng ngoài ngân sách.
- Tư vấn và triển khai các chế độ chính sách giáo dục, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội.
- Tư vấn tín dụng trong sinh viên.
- Công tác gia hạn học phí.

 CN ĐẬU THỊ THÙY LINH
 Chuyên viên

 Điện thoại: 028.37244555 (ext 6333)
 Email: linhdtt@uel.edu.vn

-----------------------------------------------------

a) Phụ trách chính công tác tư vấn tuyển sinh
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp và tư vấn tuyển sinh.
- Công tác truyền thông Tư vấn tuyển sinh.
- Quản lý Hotline; Email TVTS.
b) Phụ trách chính công tác tuyển sinh
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức khai giảng chính quy VB1
- Tổ chức nhập học, khai giảng chính quy VB1.
c) Công tác khác
- Công tác truyền thông nội bộ.
- Quản lý đội sinh viên xung kích.

 LÊ THANH BÌNH
 Chuyên viên

 Điện thoại: 028.37244555 (ext 6333)
 Email: binhlt@uel.edu.vn

------------------------------------------------------

Hỗ trợ công tác TVTS (đăng ký, chuẩn bị gian hàng TVTS; quản lý kho trang thiết bị, quà tặng tư vấn tuyển sinh, quản lý đội kết nối viên, ….).

 

NHÂN SỰ CHUYÊN TRÁCH CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ

 

 

 Đồng chí BÙI HOÀNG MOL
Bí thư Đoàn Thanh niên
Đồng chí HUỲNH MẠNH PHƯƠNG
Phó Bí thư Đoàn Thanh niên
Đồng chí CHẾ THỊ NGỌC TÂN
Chánh Văn phòng Đoàn Thanh niên

 

 1. Chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ - Ban Giám hiệu về hoạt động của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên.
 2. Đầu mối thông tin, triển khai các hoạt động của Thành Đoàn, Ban cán sự Đoàn ĐHQG-HCM đến Trường và ngược lại.
 3. Phụ trách xây dựng các kế hoạch hàng năm, kế hoạch dài hạn và các hoạt động chung của Đoàn - Hội.
 4. Phối hợp trong các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhận thức chính trị, tư tưởng gắn với đoàn viên, thanh niên. Hoạt động kỹ năng sinh viên, Đội hỗ trợ sinh viên nội trú.
 5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Trường, ngoài Trường để tổ chức thực hiện, gắn kết các hoạt động Đoàn – Hội.
 6. Thực hiện những công việc khác theo phân công của Đảng ủy - BGH và công việc phối hợp mảng công tác sinh viên được giao từ Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên.