THÔNG TIN LIÊN HỆ

PHÒNG TUYỂN SINH VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN (Phòng A.001 & A.007)
Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG-HCM)
------------------------------------
Địa chỉ: Số 669, Đường Quốc lộ 1, Khu phố 6, Phường Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: (+8428) 3724 4555 - Số nhánh: 6331 (+8428) 3724 4535
Email: phongts-ctsv@uel.edu.vn
Giờ làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8 giờ đến 16 giờ (GMT+7)
Website: www.ctsv.uel.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/UELDASA
 

TƯ VẤN TUYỂN SINH
Website: www.tuyensinh.uel.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/tuyensinh.uel.edu.vn
ĐHCQ: Email tuvantuyensinh@uel.edu.vn | Hotline (028) 372.44.550 | 0888.247.669
VLVH,VB2: Email tuyensinhvb2@uel.edu.vn | Hotline (028) 372.44.550 | 0708.247.669

 

KHÔNG GIAN CHIA SẺ VÀ TƯ VẤN (UELSSC)

Email: gocchiase@uel.edu.vn
Hotline: 0797.00.37.37


DEPARTMENT OF ADMISSION AND STUDENT AFFAIRS (Room A.001 & A.007)
University of Economics and Law (VNU-HCM)
------------------------------------
Office: 669, Highway 1, Quarter 6, Linh Xuan Ward, Thu Duc City, HCMC
Tel: (+8428) 3724 4555 - Ext: 6331 (+8428) 3724 4535
Email: phongts-ctsv@uel.edu.vn
Working hour: Monday to Friday, from 8am to 4pm (GMT+7)
Website: www.ctsv.uel.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/UELDASA