Danh sách sinh viên tham gia Bảo hiểm Y tế - Bảo hiểm Tai nạn

NĂM HỌC 2022-2023  THỜI HẠN BẢO HIỂM  LINK
 Từ ngày  Đến ngày
1 Danh sách sinh viên K22 được cấp Bảo hiểm Y tế 01/10/2022 31/12/2022
 2 Danh sách 1040 sinh viên - Trường đã chuyển tiền cho Ký túc xá (ĐHQG-HCM) mua BHYT cho sinh viên nội trú