Học bổng Vừ A Dính năm học 2021-2022 (06/04/2022)

Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ trước 10h00 ngày 12/4/2022 (Thứ ba)

HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC YKVN NĂM 2022 (07/01/2022)

Thời gian điền thông tin và nộp hồ sơ online trước ngày 20/01/2022 (Thứ năm). Thời gian gửi hồ sơ giấy về Phòng CTSV trước ngày 27/01/2022 (Thứ năm).

Học bổng Đồng hành vượt khó Học kỳ 1 năm học 2021-2022 (24/12/2021)

Sinh viên đăng ký online trước ngày 05/01/2022 và nộp hồ sơ giấy trước ngày 10/01/2022.

Học bổng toàn phần dành cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm học 2021 - 2022 (09/12/2021)

Sinh viên đăng ký và nộp hồ sơ online trước 16h00 ngày 03/01/.2022 (Thứ hai). Hồ sơ giấy sinh viên gửi về Phòng CTSV trước ngày 17/01/2022 (Thứ hai).

Quỹ học bổng Campbell Immigration - Mở cửa dẫn lối sinh viên luật (25/11/2021)

Thời gian đăng ký đến hết ngày 30/12/2021

Học bổng iAN 2021 (12/11/2021)

Thời gian đăng ký đến ngày 02/12/2021.

Học bổng Đồng Hành Singapore kỳ 41 (07/11/2021)

Sinh viên hoàn thành hồ sơ trước 23h59 ngày 29/11/2021 (Thứ hai).

HỌC BỔNG TA NĂM HỌC 2021-2022 (25/10/2021)

Sinh viên đăng ký thông tin trước 12h00 ngày 15/11/2021 (Thứ hai).

Gửi hồ sơ về Phòng CTSV trước ngày 26/11/2021 (Thứ sáu).

HỌC BỔNG POSCO TJ PARK NĂM 2021 (19/10/2021)

Sinh viên đăng ký và nộp hồ sơ online trước 09h00 ngày 29/10/2021 (Thứ sáu). Hồ sơ giấy gửi về Phòng CTSV trước ngày 05/11/2021.

HỌC BỔNG ACCA FUTURIST 2021 – CƠ HỘI VÀNG ĐỂ SẴN SÀNG CHO TƯƠNG LAI BỨT PHÁ (08/10/2021)

Thời gia ứng tuyển: 24/10/2021 (Chủ nhật)

Học bổng Mitsubishi UFJ 2021 (08/10/2021)

Sinh viên đăng ký học bổng trước ngày 25/10/2021 (Thứ hai)

Học bổng Kumho Asiana năm học 2021 - 2022 (08/10/2021)

Sinh viên ứng tuyển học bổng vui lòng khai báo thông tin trước 20h00 ngày 15/10/2021 (Thứ sáu).

« «« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »» »

Tổng truy cập: 2,217,482