Quy chế - Quy định

 VĂN BẢN LUẬT
 BAN HÀNH  HIỆU LỰC  Tải về
  Luật Giáo dục 2019 Quốc hội 01/07/2020
  Luật Giáo dục Đại học 2012  Quốc hội 01/01/2013 
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục đại học (2018)  Quốc hội 01/07/2019 
Luật Thanh niên 2020 Quốc hội 01/01/2021
Luật Cư trú 2020 Quốc hội 01/07/2021
Luật An ninh mạng 2018 Quốc hội 01/01/2019 
  Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 Quốc hội  01/01/2016 
  Luật Bảo hiểm Y tế Quốc hội  01/07/2009 
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT Quốc hội 01/01/2015 
         
 CÔNG TÁC SINH VIÊN
 BAN HÀNH  HIỆU LỰC  Tải về
  Quy chế Công tác sinh viên   Bộ GD&ĐT 23/05/2016
Quy chế Công tác sinh viên  ĐHQG-HCM 15/07/2019 
Quy chế Công tác sinh viên  UEL 03/10/2017
         
 QUY CHẾ - QUY ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN SINH VIÊN  BAN HÀNH  HIỆU LỰC  Tải về
  Quy chế Đào tạo đại học năm 2017 (Phòng Đào tạo)  UEL 09/08/2017
  Quy chế Đào tạo đại học năm 2022 (Phòng Đào tạo)  UEL  14/10/2022
Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên (Phòng Sau đại học và Khoa học công nghệ) UEL 06/01/2018
Quy định về tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết thúc môn học (Phòng Bảo đảm chất lượng)  UEL 03/11/2022
  Quy định về tổ chức giảng dạy, học tập tiếng Anh và chuẩn trình độ ngoại ngữ tại Trường ĐH Kinh tế - Luật  UEL  25/10/2023
         
 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN
 BAN HÀNH  HIỆU LỰC Tải về
  Quy chế Đánh giá kết quả rèn luyện của người học  Bộ GD&ĐT 28/09/2015
Quy chế Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên  ĐHQG-HCM 19/07/2019 
Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên  UEL 10/11/2021
         
 XÉT CẤP HỌC BỔNG SINH VIÊN, HỌC VIÊN
 BAN HÀNH  HIỆU LỰC Tải về
  Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục Chính phủ   01/09/2020
  Quy định xét, cấp học bổng sinh viên, học viên  UEL  23/12/2014
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định xét cấp học bổng sinh viên, học viên  UEL 18/06/2020
  Thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng HB KKHT NH 2021-2022 UEL  11/7/2022
   Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định xét cấp học bổng sinh viên, học viên (2023) UEL  18/8/2023   
         
 NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI
 BAN HÀNH  HIỆU LỰC Tải về
  Quy định Chuẩn tham gia hoạt động Công tác xã hội UEL 09/01/2020
  Quy định thực hiện chương trình ngày CTXH năm 2016  UEL Hết hiệu lực 
         
 CÔNG TÁC CỐ VẤN HỌC TẬP  BAN HÀNH  HIỆU LỰC Tải về
Quy định về Công tác Cố vấn học tập  UEL  10/11/2021
         
 HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG
 BAN HÀNH  HIỆU LỰC Tải về
Quy định hoạt động giáo dục kỹ năng mềm cho SV ĐHQG-HCM 30/12/2021
         
 QUẢN LÝ SINH VIÊN NGOẠI TRÚ - NỘI TRÚ
 BAN HÀNH  HIỆU LỰC Tải về
   Thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Quản lý Ký túc xá KTX-UEL  06/11/2018
   Phụ lục thỏa thuận hợp tác với TT Quản lý Ký túc xá KTX-UEL  30/06/2021
         
  THI ĐUA KHEN THƯỞNG BAN HÀNG HIỆU LỰC Tải về 
   Quy định công tác khen thưởng học sinh, sinh viên tại ĐHQG-HCM ĐHQG-HCM 15/08/2022