Quy chế - Quy định

 VĂN BẢN LUẬT
 BAN HÀNH  HIỆU LỰC  Tải về
  Luật Giáo dục 2019 Quốc hội 01/07/2020
Luật Thanh niên 2020 Quốc hội 01/01/2021
Luật Cư trú 2020 Quốc hội 01/07/2021
Luật An ninh mạng 2018 Quốc hội 01/01/2019 
 CÔNG TÁC SINH VIÊN
 BAN HÀNH  HIỆU LỰC  Tải về
  Quy chế Công tác sinh viên   Bộ GD&ĐT 23/05/2016
Quy chế Công tác sinh viên  ĐHQG-HCM 15/07/2019 
Quy chế Công tác sinh viên  UEL 03/10/2017
 QUY CHẾ - QUY ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN SINH VIÊN  BAN HÀNH  HIỆU LỰC  Tải về
  Quy chế Đào tạo đại học (Phòng Đào tạo)  UEL 09/08/2017
Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên (Phòng Sau đại học và Khoa học công nghệ) UEL 06/01/2018
Quy định về tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết thúc môn học (Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng)  UEL 26/10/2020
  Quy định về tổ chức thi kết thúc môn học trực tuyến (online) (Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng)  UEL  24/06/2021  
 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN
 BAN HÀNH  HIỆU LỰC  Tải về
  Quy chế Đánh giá kết quả rèn luyện của người học  Bộ GD&ĐT 28/09/2015
Quy chế Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên  ĐHQG-HCM 19/07/2019 
Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên  UEL Đang cập nhật
 XÉT CẤP HỌC BỔNG SINH VIÊN, HỌC VIÊN
 BAN HÀNH  HIỆU LỰC  Tải về
  Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục Chính phủ   01/09/2020  
  Quy định xét, cấp học bổng sinh viên, học viên  UEL  23/12/2014
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định xét cấp học bổng sinh viên, học viên  UEL 18/06/2020
 NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI
 BAN HÀNH  HIỆU LỰC  Tải về
  Quy định Chuẩn tham gia hoạt động Công tác xã hội UEL 09/01/2020
 QUẢN LÝ SINH VIÊN NGOẠI TRÚ - NỘI TRÚ
 BAN HÀNH  HIỆU LỰC  Tải về
     Bộ GD&ĐT   Đang cập nhật
   ĐHQG-HCM Đang cập nhật
   UEL Đang cập nhật
 BAN CÁN SỰ LỚP SINH VIÊN
 BAN HÀNH  HIỆU LỰC  Tải về
Quy định về Ban cán sự Lớp sinh viên  UEL   Đang cập nhậtTổng truy cập: 1,833,669

223,510