Thông báo lịch học Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2022-2023 cho Khóa 19, 20 và 21 (14/11/2022)

Lưu ý: sinh viên có mặt trước 15 phút để điểm danh, tập trung, ổn định lớp.

Lịch học Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên Khóa 22 (20/09/2022)

Lịch học Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên Khóa 22

THÔNG BÁO THI LẠI SHCD CHO K17 CHƯA HOÀN THÀNH (16/08/2021)

Sinh viên K17 chưa hoàn thành Tuần SHCD-SV thi lại từ 12h00 ngày 21/8/2021 đến 12h00 ngày 23/8/2021.

THÔNG BÁO THI BỔ SUNG TUẦN SHCD-SV NĂM HỌC 2020 - 2021 (27/05/2021)

Khóa 17, 18 thi từ 10h00 ngày 31/5/2021 đến 12h00 ngày 01/6/2021

Khóa 19, 20 thi từ 12h00 ngày 01/6/2021 đến 14h00 ngày 02/6/2021

THÔNG BÁO THI TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN NĂM HỌC 2020 - 2021 (07/05/2021)

Sinh viên thi từ 10/5 đến 25/5/2021. Lưu ý: sinh viên thi đúng theo lịch phân bổ.

THÔNG BÁO - HOẠT ĐỘNG VỀ NGUỒN DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN K20 (17/11/2020)

Phòng Công tác sinh viên tổ chức về nguồn dành cho Tân sinh viên Khóa 2020 ngày 22, 28, 29 tháng 11 năm 2020./.

« «« | 1 | 2 | 3 | 4 | »» »