THÔNG BÁO THI BỔ SUNG TUẦN SHCD-SV NĂM HỌC 2020 - 2021 (27/05/2021)

Khóa 17, 18 thi từ 10h00 ngày 31/5/2021 đến 12h00 ngày 01/6/2021

Khóa 19, 20 thi từ 12h00 ngày 01/6/2021 đến 14h00 ngày 02/6/2021

THÔNG BÁO THI TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN NĂM HỌC 2020 - 2021 (07/05/2021)

Sinh viên thi từ 10/5 đến 25/5/2021. Lưu ý: sinh viên thi đúng theo lịch phân bổ.

THÔNG BÁO - HOẠT ĐỘNG VỀ NGUỒN DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN K20 (17/11/2020)

Phòng Công tác sinh viên tổ chức về nguồn dành cho Tân sinh viên Khóa 2020 ngày 22, 28, 29 tháng 11 năm 2020./.

Tổ chức học Tuần SHCD-SV năm học 2020 - 2021 cho sinh viên Khóa 17,18,19 (11/11/2020)

Sinh viên tham gia học đúng thời gian và lớp theo quy định.

Thông báo tổ chức học lại Tuần SHCD-SV năm học 2019 - 2020 (25/05/2020)

Sinh viên đăng ký học lại đến hết 20h00 ngày Chủ nhật, 31/05/2020

THÔNG BÁO TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN KHÓA 17,18 (05/10/2019)

Thông báo lịch học dành cho Khóa 17,18 và sinh viên rớt SHCD năm thứ 2 và năm thứ 3.

HƯỚNG DẪN THI SINH HOẠT CÔNG DÂN 2019 (26/08/2019)

Thông tin lịch thi thử, thời gian ôn tập vời thời gian điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần Sinh hoạt công dân đầu Khóa 2019.

Thông báo tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" Khóa 19 (12/08/2019)

Lịch học Sinh hoạt công dân 2019 chính thức dành cho Tân sinh viên Khóa 2019.

Tổng truy cập: 1,684,414

144,535