Biểu mẫu

 BAN CÁN SỰ LỚP SINH VIÊN  Tải về
  Mẫu Biên bản bầu Ban cán sự lớp (đầu năm học)
Mẫu Biên bản miễn nhiệm Ban cán sự lớp
Mẫu Biên bản miễn nhiệm & bầu kiện toàn Ban cán sự lớp
  Mẫu Biên bản bầu kiện toàn Ban cán sự lớp
 
  Mẫu Danh sách đề nghị công nhận Ban cán sự lớp (cấp khoa)
 
 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN  Tải về
  Mẫu Biên bản họp lớp (Hội nghị cấp lớp)
Mẫu Biên bản họp Hội đồng cấp khoa (cấp khoa)
Mẫu Đơn sinh viên xin vắng họp lớp
 TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN  Tải về
  Đơn đề nghị chuyển ca học, lớp học SHCD Đang cập nhật
 XÁC NHẬN, CHỨNG NHẬN SINH VIÊN  Tải về
  Giấy xác nhận sinh viên  Đăng ký trên MyUEL
Giấy xác nhận vay vốn học tập (Ngân hàng Chính sách xã hội)  Đăng ký trên MyUEL
Giấy đề nghị gia hạn thời gian đóng học phí
 SINH VIÊN QUỐC TẾ  Tải về
  Tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú (NA5)
 NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI  Tải về
  Hướng dẫn thực hiện đánh giá và quy đổi Ngày CTXH  
  Giấy xác nhận tham gia hoạt động ngoài trường
  Bảng đánh giá hoạt động BCS lớp, CTV thường xuyên đơn vị  
  Bảng đánh giá CTV dự án/chương trình ngắn hạn các đơn vị  
  Kế hoạch và Báo cáo hoạt động nhóm tình nguyện SV tự phát    
 MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ  Tải về
  Đơn xin miễn, giảm học phí

 

 
Tổng truy cập: 1,833,621

223,462