Biểu mẫu

 HỒ SƠ NHẬP HỌC TÂN SINH VIÊN  Tải về
  Giấy cam kết hồ sơ nhập học (Tân sinh viên Khóa 23 chính quy)
  Giấy xác nhận chọn phương thức trúng tuyển nhập học (Tân sinh viên Khóa 23 chính quy)
  Giấy đề nghị gia hạn đóng tiền học phí (dành cho Tân sinh viên K23)
  Đơn xác nhận dành cho lưu học sinh  

 

 BAN CÁN SỰ LỚP SINH VIÊN  Tải về
  Mẫu Biên bản bầu Ban cán sự lớp (đầu năm học)
Mẫu Biên bản miễn nhiệm Ban cán sự lớp
Mẫu Biên bản miễn nhiệm & bầu kiện toàn Ban cán sự lớp
  Mẫu Biên bản bầu kiện toàn Ban cán sự lớp
 
  Mẫu Danh sách đề nghị công nhận Ban cán sự lớp (cấp khoa)
 
 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN  Tải về
  Mẫu Biên bản họp lớp (Hội nghị cấp lớp)
Mẫu Biên bản họp Hội đồng cấp khoa (cấp khoa)
Mẫu Đơn sinh viên xin vắng họp lớp
 TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN  Tải về
  Đơn đề nghị chuyển ca học, lớp học SHCD
 GIẤY XÁC NHẬN, CHỨNG NHẬN SINH VIÊN  Tải về
  Giấy xác nhận sinh viên  Đăng ký trên MyUEL
Giấy xác nhận vay vốn học tập (Ngân hàng Chính sách xã hội)  Đăng ký trên MyUEL
  Giấy xác nhận đăng ký tài khoản ACCA
  Giấy xác nhận dành cho Ưu đãi giáo dục (Mẫu số 41 ban hành kèm theo Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021)
 

Mẫu đơn xin xác nhận thông tin trúng tuyển và Nhập học

  Mẫu đơn xin xác nhận thời gian học tập tại Trường
 GIA HẠN ĐÓNG TIỀN HỌC PHÍ  Tải về
  Giấy đề nghị gia hạn thời gian đóng học phí
  Tổng hợp DDSV đề nghị gia hạn đóng học phí (cấp Lớp)
  Tổng hợp DDSV đề nghị gia hạn đóng học phí (cấp Khoa)
 SINH VIÊN QUỐC TẾ  Tải về
  Tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú (NA5)
 NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI  Tải về
  Hướng dẫn thực hiện đánh giá và quy đổi Ngày CTXH  
  Giấy xác nhận tham gia hoạt động ngoài trường
  Bảng đánh giá hoạt động BCS lớp, CTV thường xuyên đơn vị (P.CTSV – Mẫu CTXH-2.1)  
  Bảng đánh giá CTV dự án/chương trình ngắn hạn các đơn vị (P.CTSV – Mẫu CTXH-2.1)  
  Kế hoạch, Báo cáo hoạt động nhóm tình nguyện SV tự tổ chức    
 MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ  Tải về
  Đơn xin miễn, giảm học phí

 

THỦ TỤC THANH TOÁN BẢO HIỂM TAI NẠN  Tải về
  Bản tường trình tai nạn 
  Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm