Đăng ký làm lại Thẻ sinh viên

ĐĂNG KÝ LÀM LẠI THẺ SINH VIÊN

1. Đối tượng làm lại thẻ: Sinh viên hệ chính quy; Văn bằng 2 chính quy, Văn bằng 2 vừa làm vừa học

2. Các trường hợp làm lại thẻ:

+ Sinh viên bị mất thẻ

+ Sinh viên đã hết thời hạn khóa học nhưng chưa tốt nghiệp (tiếp tục gia hạn thời gian học tập)

3. Sinh viên đăng ký làm lại thẻ sinh viên theo đường link sau hoặc quét QR Code:

https://link.uel.edu.vn/DangkylamlaitheSV

Lưu ý:  Sinh viên đăng nhập bằng tài khoản email