TB - KẾT QUẢ QUY ĐỔI NGÀY CTXH K18, K19, K20 HKII, 2020-2021 (27/07/2021)

Sinh viên Khóa 18, 19, 20 vui lòng tra cứu kết quả cập nhật Ngày CTXH học kỳ 2, năm học 2020-2021 tại đây. Những sinh viên chưa cập nhật sẽ không có tên trong danh sách.

TB - KẾT QUẢ QUY ĐỔI NGÀY CTXH KHÓA 16 VÀ KHÓA 17 HKII, 2020-2021 (23/06/2021)

Phòng CTSV thông báo kết quả quy đổi và mở cổng cập nhật bổ sung cho sinh viên khóa 16, khóa 17.

TB CẬP NHẬT NGÀY CTXH HKII NĂM HỌC 2020-2021 (03/06/2021)

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên toàn trường về việc cập nhật Ngày CTXH học kỳ II, năm học 2020-2021. Thời hạn: 30/6/2021 (riêng K17 thời hạn: 15/6/2021)./.

Thông báo tổng hợp ngày công tác xã hội (30/08/2019)

Phòng công tác sinh viên thông báo về việc tổng hợp ngày công tác xã hội năm 2019

Tổng truy cập: 1,833,721

223,562