HỌC BỔNG KHÓA HỌC KỸ NĂNG PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP NĂM 2020

Phòng Công tác sinh viên thông tin đến các bạn sinh viên về học bổng Khóa học kỹ năng pháp chế doanh nghiệp năm 2020, cụ thể như sau:

1/ Đơn vị tài trợ: Công ty Cổ phần đào tạo Share Law

2/ Trí giá khóa học: 8.000.000 đồng

3/ Số lượng: 10 suất

4/ Đối tượng: sinh viên năm 3, 4 khối ngành Luật.

Ưu tiên: sinh viên được hưởng chính sách xã hội, sinh viên là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, sinh viên là người mồ côi, sinh viên là người khuyết tật, sinh viên là thành viên hộ gia đình nghèo, hộ gia đình cận nghèo và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.


5/ Thời gian học: 22 buổi gồm 4 kỹ năng và thực hành

6/ Hồ sơ đăng ký:

- Bước 1: sinh viên đăng ký thông tin TẠI ĐÂY.

- Bước 2: Nộp hồ sơ về Phòng CTSV gồm:

+ Đơn đăng ký khóa học (theo mẫu);
+ Bảng điểm Học kỳ I năm học 2019 - 2020;
+ Chứng minh hoàn cảnh khó khăn (Hộ ngèo, cận nghèo hoặc xác nhận khó khăn);
+ Bảng photo CMND và Thẻ sinh viên;
+ Bảng photo các thành tích, khen thưởng đã đạt được.

Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ: 12h00 ngày 30/03/2020 (Thứ hai)

Thông tin về chương trình học:
- Thời gian học: dự kiến tối thứ 2,4,6 hàng tuần bắt đầu từ tháng 4/2020.
- Địa điểm học: 93/20 đường Phạm Phú Thứ, Phường 11, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.


PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN


Tổng truy cập: 1,255,295

83,590