Học bổng khoá học "Phân tích thống kê và Kinh tế lượng" (Khóa 2)

Phòng Công tác sinh viên thông báo về Học bổng khóa học "Phân tích thống kê và Kinh tế lượng" (Khóa 2) cụ thể như sau:

1/ Số lượng học bổng: 20 suất 

2/ Giá trị học bổng: tương đương học phí khóa học 3,000,000 đồng.

3/ Thời gian, địa điểm học:
dự kiến tháng 4/2020
sáng thứ Bảy hàng tuần


Địa điểm: 
Trường Đại học Kinh tế - Luật (Linh Xuân - Thủ Đức)  

Thông tin chi tiết về khóa học: 
TẠI ĐÂY.


4/ Điều kiện được xét cấp học bổng


- Là sinh viên, học viên UEL
- Điểm trung bình từng học kì tại UEL đạt từ 7.0 trở lên
- Tham gia trên 89% các bài giảng của khóa học này

5/ Hồ sơ đăng ký học bổng


-       CV viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt, không quá 1,5 trang A4.

-       Bảng điểm các học kì tại UEL, bản copy hoặc scan và tự cam kết tính trung thực  của những tài liệu này

-       Bài viết không quá 300 từ (tiếng Anh hoặc tiếng Việt) trình bày vốn kiến thức và kỹ năng hiện có, mục tiêu tương lai, vì sao bạn muốn tham gia khóa học này (bài này không bắt buộc).

Qui trình xét học bổng: gửi hồ sơ qua email, ban tổ chức sẽ xét hồ sơ và phỏng vấn 

Khóa này dành cho

-   Sinh viên chương trình cử nhân các ngành kinh tế, quản lý năm thứ ba và thứ tư hoặc học viên cao học năm thứ nhất 

Vì sao Stata 

-   Nhiều tính năng ưu việt so với các phần mềm khác 

-   Sử dụng phổ biến ở các đại học lớn và các chuyên gia phân tích 

Vì sao thống kê và kinh tế lượng 

-   100% các bài nghiên cứu thực nghiệm trên tạp chí quốc tế dùng phân tích định lượng 

-   100% các luận văn, luận án kinh tế phải dùng phân tích định lượng

Ban giảng huấn: những giảng viên nhiệt tình giảng dạy, có nhiều kinh nghiệm làm nghiên cứu 

Giáo trình 

-   Jeffrey M. Wooldridge (2012) Introductory Econometrics: A Modern Approach (5th ed.), Australia: Cengage Learning.

-   Colin Cameron, Pravin K. Trivedi (2009) Microeconometrics Using Stata, Texas: A Stata Press Publication.

Tài liệu thực hành: các bài nghiên cứu của chính giảng viên, và các bài trên các tạp chí có uy tín 

 
- Do dịch Corona, lịch học của khóa có thể sẽ được điều chỉnh. Do đó, thời hạn nộp hồ sơ cũng sẽ được mở thêm đến 20/3/2020. 

Tư vấn, đăng kí học, và nộp hồ sơ: cô Huỳnh Thị Ngọc Lý, lyhtn@uel.edu.vn, điện thoại 0934090592, A805 UEL.

Phòng Công tác sinh viên


Tổng truy cập: 1,255,259

83,554