HỌC BỔNG ĐỒNG HÀNH VƯỢT KHÓ ĐỢT II NĂM HỌC 2019 - 2020

Nhằm mục đích hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt kết quả tốt trong học tập và những sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch CoVID-19, Trường Đại học Kinh tế - Luật thông báo về việc triển khai học bổng “Đồng hành vượt khó” Đợt II năm học 2019 - 2020 với nội dung cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ HỌC BỔNG:

1. Đối tượng nhận học bổng: 

- Là sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật các khoá sinh viên 16,17,18 và 19;
- Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, hộ nghèo hoặc cận nghèo có ý chí vươn lên trong học tập;
- Chưa nhận bất kỳ học bổng nào trong năm học 2019 – 2020;
- Không vi phạm quy chế học tập, thi cử, nội quy của Trường;
- Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bợi dịch CoVID-19 (có xác nhận của địa phương nơi cư trú).

 2. Giá trị học bổng: 4.000.000đ/ suất.

II. HỒ SƠ  VÀ CÁCH THỨC XÉT TUYỂN HỌC BỔNG:

1. Hồ sơ học bổng:


- Thư ứng tuyển học bổng có dán kèm ảnh 3x4 của sinh viên (Mẫu thư ứng tuyển).
- Giấy xác nhận gia đình khó khăn, gia đình chính sách có xác nhận của địa phương hoặc bản sao sổ hộ nghèo (Có chứng thực). 
- Bản sao các giấy tờ chứng nhận, giấy khen, bằng khen có liên quan về các thành tích hoạt động Đoàn - Hội, thành tích hoạt động xã hội.
- Bảng điểm học tập và rèn luyện học kỳ I năm học 2018-2019. 


2. Cách thức xét tuyển:

- Bước 1: Sinh viên đăng ký theo link dưới đây trước 16h00 ngày 10/06/2020.
 

LINK ĐĂNG KÝ ỨNG TUYỂN HỌC BỔNG

(Lưu ý: nếu các bạn không đăng ký theo link thì sẽ không được chấp nhận hồ sơ)

- Bước 2: Sinh viên nộp hồ sơ giấy trực tiếp 
về Phòng Công tác sinh viên (A.007) 16h00 ngày 10/06/2020.  

Phòng Công tác sinh viênTổng truy cập: 1,207,538

106,867