Những sự kiện và dấu mốc quan trọng của những ngày tháng 4 và tháng 5 lịch sử! (18/04/2018)

Gắn với những sự kiện trọng đại của đất nước và những dấu mốc quan trọng của tháng 4 và tháng 5 lịch sử, Đảng uỷ Trường Đại học Kinh tế - Luật thông tin đến đảng viên, CBVC và sinh viên Trường những sự kiện tiêu biểu để cùng nhìn lại lịch sử hào hùng của dân tộc và những mốc son lịch sử...

Tổng truy cập: 830,670

68,864