HỌC BỔNG KHÓA HỌC KỸ NĂNG PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP NĂM 2020 (05/03/2020)

Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ: 12h00 ngày 30/03/2020 (Thứ hai)

Học bổng khoá học "Phân tích thống kê và Kinh tế lượng" (Khóa 2) (23/12/2019)

Thời gian đăng ký đến hết ngày 21/01/2020

Cuộc thi HSBC Business Case Competition 2020 (12/12/2019)

Đăng ký theo đội 4 sinh viên. Thời gian đăng ký đến 20h00 ngày 31/12/2019.

Chương trình học bổng khuyến học KYVN (03/12/2019)

Thời gian điền thông tin và nộp hồ sơ trước 16h00 ngày 18/12/2019 (Thứ tư)

Học bổng toàn phần dành cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2019 (02/12/2019)

Sinh viên đăng ký thông tin và nộp hồ sơ trước 16h00 ngày 06/12/2019 (Thứ sáu)

Tổng truy cập: 1,162,976

98,544