Thông báo triển khai Chương trình sinh viên vay ưu đãi để học tập lãi suất 0% tại ĐHQG-HCM năm học 2023-2024

Nhằm hỗ trợ sinh viên ĐHQG-HCM có hoàn cảnh khó khăn, có thể trang trải một phần kinh phí trong quá trình học đại học và để đảm bảo cho sinh viên không phải bỏ học vì lí do không có khả năng đóng học phí, đồng thời góp phần vào kế hoạch phát triển hoạt động đào tạo tại ĐHQG-HCM. Quỹ Phát triển ĐHQG-HCM (QPT) phối hợp với ngân hàng BIDV triển khai chương trình cho sinh viên vay ưu đãi  lãi suất 0% năm học 2023-2024.

I. Điều kiện vay

   1. Đối với sinh viên lần đầu tham gia chương trình

- Sinh viên Chính quy văn bằng 1 của ĐHQG-HCM;

- Đối với sinh viên năm thứ 2 trở lên phải có kết quả học tập đạt trung bình-khá (tương đương 6.0/10) trở lên và đạt điểm đánh giá rèn luyện 70/100 trở lên;

- Sinh viên cam kết tốt nghiệp trong thời gian quy định của khóa học (không tính thời gian được phép gia hạn);

- Sinh viên chưa tham gia vay ở các tổ chức tín dụng khác;

- Sinh viên không đang trong quá trình bị kỷ luật, đình chỉ học tập;

- Sinh viên hoàn cảnh khó khăn.

   2. Đối với sinh viên đã được xét duyệt vay của chương trình theo Quyết định số 01/QĐ-QPT ngày 13/01/2021, Quyết định số 02/QĐ-QPT ngày 20/01/2022 và Quyết định số 01/QĐ-QPT ngày 05/01/2023

- Sinh viên không đang trong quá trình bị kỷ luật, đình chỉ học tập;

- Điểm học tập học kỳ gần nhất đạt từ 6.0/10 trở lên;

- Điểm rèn luyện học kỳ 2/cả năm học 2022-2023 đạt từ 70/100 trở lên.

II. Hồ sơ vay

   1. Đối với sinh viên lần đầu tham gia chương trình

     Hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị vay, có xác nhận của cha mẹ hoặc người bảo hộ hợp pháp. Sinh viên tải mẫu đơn tại đây.

- Căn cước công dân/ CMND:

  • Sinh viên có CCCD gắn chip: Sao y công chứng CCCD và màn hình quét mã QR code trên CCCD
  • Sinh viên có CCCD chưa gắn chip hoặc CMND: Sao y công chứng CCCD/CMND và Bản gốc xác nhận cư trú (Mẫu CT07) do Công an tại nơi thường trú cấp.

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương;

- Sinh viên năm nhất phải có bản sao công chứng giấy xác nhận nhập học hoặc giấy xác nhận sinh viên;

- Bản sao công chứng Sổ hộ nghèo / Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn của địa phương.

Sinh viên nộp hồ sơ theo 2 bước:

  • Bước 1: nộp hồ sơ online tại đây;
  • Bước 2: nộp hồ sơ giấy tại Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên (A.007).

Tất cả hồ sơ cho vào bìa hồ sơ, trên bìa hồ sơ ghi rõ nội dung "Nộp hồ sơ vay chương trình vay ưu đãi của ĐHQG-HCM".

Thời hạn nộp hồ sơ online và hồ sơ giấy: trước 16h00 ngày 10/11/2023.

* Lưu ý: sinh viên chỉ cần làm một bộ hồ sơ vay đầy đủ cho lần vay đầu, nếu Hội đồng cho vay ĐHQG-HCM xét duyệt đồng ý cho vay sẽ được tiếp tục vay cho các học kỳ tiếp theo. Những lần vay tiếp theo, sinh viên có nhu cầu tiếp tục tham gia chương trình chỉ cần bổ sung Đơn xin vay (Sinh viên tự làm).

   2. Đối với sinh viên đã được xét duyệt vay của chương trình theo Quyết định số 01/QĐ-QPT ngày 13/01/2021, Quyết định số 02/QĐ-QPT ngày 20/01/2022 và Quyết định số 01/QĐ-QPT ngày 05/01/2023

Sinh viên chỉ nộp Đơn xin vay, có xác nhận của cha mẹ hoặc người bảo hộ hợp pháp. Sinh viên tải mẫu đơn tại đây.

Sinh viên nộp hồ sơ theo 2 bước:

Bước 1: nộp hồ sơ online tại đây, trước 16h00 ngày 10/11/2023;

Bước 2: nộp hồ sơ tại Văn phòng Quỹ phát triển ĐHQG-HCM hoặc qua email: dlmkhoi@vnuhcm.edu.vn trước ngày 20/11/2023

Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên đề nghị sinh viên quan tâm nộp hồ sơ online và hồ sơ giấy đúng địa điểm và thời hạn quy định.

III. Số tiền vay

   1. Đối với SV lần đầu tham gia chương trình

Sinh viên được vay số tiền tối đa bằng với học phí học kỳ 1 năm học 2023-2024 nhưng không vượt quá 20.000.000đ/học kỳ (Hai mươi triệu đồng).

   2. Đối với sinh viên đã được xét duyệt vay của chương trình theo Quyết định số 01/QĐ-QPT ngày 13/01/2021, Quyết định số 02/QĐ-QPT ngày 20/01/2022 và Quyết định số 01/QĐ-QPT ngày 05/01/2023

Sinh viên được vay số tiền tối đa bằng với học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023 nhưng không vượt quá 20.000.000đ/học kỳ (Hai mươi triệu đồng).

IV. Thời gian cho vay

Thời gian cho vay: là khoảng thời gian được tính từ ngày sinh viên được phát món vay đầu tiên cho đến ngày trả hết nợ gốc và lãi (nếu có).

Sinh viên phải trả nợ gốc lần đầu tiên ngay sau khi có việc làm, có thu nhập nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày sinh viên kết thúc khóa học (kể cả trường hợp chưa có việc làm ổn định).

Thời gian cho vay tối đa là 8 năm và được xác định theo công thức sau:

Thời gian cho vay = Thời gian ân hạn trả nợ gốc + Thời hạn trả nợ

- Thời gian ân hạn trả nợ gốc = thời gian học tập còn lại của sinh viên tại khóa đào tạo (tối đa 05 năm) + 01 năm (tính từ thời điểm sinh viên tốt nghiệp)

- Thời hạn trả nợ (tối đa 02 năm): là khoảng thời gian được tính từ ngày người vay phải trả nợ gốc đầu tiên đến ngày trả hết nợ gốc và lãi.