Thông báo Gia hạn nộp học phí (Học kỳ 1, năm học 2019-2020)


Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc thực hiện Gia hạn thời gian nộp học phí đối với sinh viên trong học kỳ 1, năm học 2019 - 2020.
[File thông báo]

Thời hạn thực hiện đến: 24/10/2019 (30 ngày kể từ ngày ra thông báo)

Phòng Công tác sinh viên đề nghị các bạn sinh viên có nguyện vọng gia hạn thời gian nộp học phí: đọc kỹ thông tin và chủ động thực hiện sớm Đơn gia hạn đóng học phí và các minh chứng đính kèm.

Phòng Công tác sinh viên không tiếp nhận các trường hợp sinh viên nộp đơn trễ hơn thời hạn quy định.