Học bổng Vừ A Dính năm học 2020 - 2021

Phòng Công tác sinh viên thông báo chương trình học bổng từ Ban Điều hành học bổng Vừ A Dính năm học 2020 - 2021 dành cho các sinh viên dân tộc thiểu số. Thông tin chi tiết như sau:

1. Số lượng học bổng: 30 suất cho toàn ĐHQG-HCM.
2. Giá trị học bổng: 1.500.000 đ/ sinh viên.

3. Đối tượng được nhận học bổng:

- Là sinh viên đang theo học chương trình đào tạo đại học hệ chính quy tập trung tại các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc ĐHQG-HCM;
- Là sinh viên dân tộc thiểu số, có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện (điểm học tập Học kỳ I năm học 2020 - 2021 từ 7,0 trở lên).
- Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do tác động của dịch Covid-19 hoặc tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn.

4. Trình tự ứng tuyển học bổng:

- Bước 1: Khai báo thông tin TẠI ĐÂY

- Bước 2: Nộp hồ sơ ứng tuyển học bổng tại phòng Công tác sinh viên, bao gồm:

+ Bản tóm tắt thành tích cá nhân (Theo mẫu);
+ Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn (nếu có);
+ Bảng điểm học tập Học kỳ I năm học 2020 - 2021;
+ Bản sao hộ khẩu thường trú.

Hạn chót khai báo thông tin và nộp hồ sơ: trước 12h00 ngày 27/4/2021 (Thứ ba).