TB tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân tháng 8 năm 2022

Căn cứ kế hoạch đào tạo và các hoạt động chung của Trường trong năm học 2021–2022, nhằm tổng kết, đánh giá các chương trình đào tạo đại học trong toàn khóa 2018-2022 (khóa 18), Trường Đại học Kinh tế - Luật thông báo đến sinh viên về thời gian tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân năm 2022 với một số nội dung sau:
1. Đối tượng: Sinh viên khóa 18 và các khóa khác đã có quyết định tốt nghiệp trong năm 2022.
2. Thời gian và địa điểm
2.1 Thời gian: ngày 09/8/2022 (Thứ Ba) và ngày 11/8/2022 (Thứ Năm).
2.2 Địa điểm tổ chức: Hội trường A, Trường Đại học Kinh tế - Luật.
Trường chủ trì tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân chung toàn Trường như sau:

3. Thông tin về việc nhận bằng tốt nghiệp

3.1 Sinh viên phải hoàn tất các thủ tục liên quan đến tài chính, thư viện, hoàn thành Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên, chuẩn tham gia công tác xã hội, kết quả rèn luyện của sinh viên trước ngày 04/8/2022 để được nhận bằng cử nhân vào ngày tổ chức Lễ tốt nghiệp. (Danh sách sinh viên chưa hoàn thành các thủ tục sẽ được các đơn vị thông tin cụ thể đến sinh viên qua website và email). 

3.2 Sinh viên nhận bằng cử nhân sau buổi lễ tại Văn phòng khoa trước 17g00 cùng ngày. Trường hợp tân cử nhân chưa nhận phôi bằng sau buổi Lễ tốt nghiệp, vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo để nhận phôi bằng trong giờ làm việc. Nếu tân cử nhân uỷ quyền cho người khác nhận thay phải có giấy ủy quyền (có chứng thực) và bản sao CMND/CCCD có chứng thực của người uỷ quyền và người nhận ủy quyền.

 

4. Một số nội dung liên quan đến buổi Lễ Tốt nghiệp và trao bằng
4.1 Sinh viên đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp và thực hiện việc đóng chi phí tham dự lễ theo hướng dẫn tại đường LINK từ ngày 20/7/2022 đến hết ngày 27/7/2022.  
 4.2 Sinh viên tham dự lễ phải mặc lễ phục tốt nghiệp theo quy định. Trường sẽ thông báo lịch cụ thể việc nhận trả lễ phục tốt nghiệp, thời gian cụ thể của các đợt trao bằng theo từng khoa tại thông báo sau.
4.3 Sinh viên tham dự lễ phải tập trung tại Hội trường A để ổn định, điểm danh và sinh hoạt nghi thức nhận bằng lúc 7g00 (buổi sáng)12g00 (buổi chiều)
4.4 Tại buổi lễ, để đảm bảo tính trang trọng, trật tự của chương trình, Ban tổ chức bố trí chụp ảnh cho tất cả sinh viên nhận bằng trên sân khấu. Các máy ảnh gia đình, cá nhân chỉ được sử dụng sau khi kết thúc buổi lễ. File ảnh Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân sẽ được đăng tải trên website trong vòng 01 tháng sau ngày tổ chức Lễ tốt nghiệp. Tân cử nhân có thể chụp hình lưu niệm với tập thể lớp, gia đình và người thân tại các khu vực thiết kế trong khuôn viên Trường.
4.5 Trường tiếp tục vinh danh tân cử nhân tại Chuyên trang Kỷ yếu tốt nghiệp trực tuyến tại địa chỉ: https://faq.uel.edu.vn/ctsv/yearbook/


Lễ tốt nghiệp được tổ chức vào thời gian đầu tháng 8/2022 gắn với kế hoạch đào tạo chung và là hoạt động định kỳ của Trường trong năm học, đồng thời Trường đã xem xét đẩy nhanh tiến độ tổ chức lễ tốt nghiệp nhằm tạo điều kiện tốt nhất để người học sớm được nhận bằng tốt nghiệp và thuận lợi cho công việc của người học sau tốt nghiệp. Do đó, Trường thông báo thời gian tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân năm 2022 để sinh viên và gia đình, người thân sắp xếp tham dự.
Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG-HCM) trân trọng, tự hào và chúc mừng những thành quả mà sinh viên đã nỗ lực phấn đấu trong suốt quá trình học tập và rèn luyện tại Trường.
Toàn văn thông báo tại đây