TB về việc nhận lễ phục tốt nghiệp và nộp các khoản phí tham gia Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân tháng 4 năm 2022

Căn cứ Kế hoạch về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân tháng 4 năm 2022, Nhà trường thông báo đến sinh viên một số nội dung liên quan đến việc nhận lễ phục tốt nghiệp và nộp chi phí tham gia Lễ như sau:

1. Quy trình tham dự Lễ tốt nghiệp đối với sinh viên
Bước 1.
Sinh viên được xét tốt nghiệp chuyển khoản chi phí cấp bằng tốt nghiệp và tham dự Lễ với số tiền thông báo tại mục 2.1 đến hết này 30/3/2022.
Bước 2. Sinh viên liên hệ Phòng Công tác sinh viên (A.007) và thực hiện: 
- Nộp bản giấy giao dịch/chứng từ chuyển khoản hoặc hóa đơn điện tử của Trường Đai học Kinh tế - Luật.
- Đóng tiền thế chân (tiền mặt) theo thông báo tại mục 2.2 và nhận lễ phục tốt nghiệp theo thời gian dưới đây: 

Bước 3. Tham dự Lễ tại Hội trường A theo lịch chung của khoa.

Bước 4. Sau khi buổi lễ kết thúc, sinh viên hoàn trả lễ phục tại Phòng Công tác sinh viên (A.007), nhận lại chứng từ chuyển khoản hoặc hóa đơn điện tử có xác nhận trả lễ phục và tiền thế chân lễ phục trong thời gian quy định sau:

* Sinh viên phải hoàn trả lễ phục (áo + nón) không bị rách, hỏng. Trường hợp lễ phục bị hỏng, sinh viên đóng phí bồi thường. Cụ thể: 100.000 đồng/nón, 300.000đồng/áo. 
* Sinh viên trả lễ phục trong thời gian thông báo như trên. Quá thời gian quy định trên, sinh viên được xác nhận là sử dụng luôn bộ lễ phục tốt nghiệp và Trường giữ lại chi phí thế chân lễ phục.

Bước 5. Sinh viên liên hệ nhận phôi bằng tốt nghiệp, bảng ghi nhận thành tích sinh viên, quà tặng khen thưởng (nếu có) tại Văn phòng Khoa và cần chuẩn bị các giấy tờ sau: 
- Chứng từ chuyển khoản hoặc hóa đơn điện tử (có xác nhận đã trả lễ phục) 
- Giấy tờ tùy thân có ảnh (chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân, thẻ SV)

2. Các khoản phí liên quan đến sinh viên tại lễ tốt nghiệp
2.1. Tổng khoản phí: 400.000 đồng, bao gồm:
Lệ phí cấp bằng tốt nghiệp: 200.000 đồng/người. 
Chi phí tham gia lễ, thuê lễ phục tốt nghiệp: 200.000 đồng/người.
Đối với sinh viên đã nhận bằng đợt xét tốt nghiệp trước (trong năm 2021) có nhu cầu đăng ký tham dự lễ đợt này sẽ chỉ chuyển khoản chi phí tham gia lễ và thuê lễ phục tốt nghiệp (200.000 đồng/người). 
2.2. Tiền thế chân lễ phục: 500.000đ/bộ. 
Sinh viên chuẩn bị sẵn tiền mặt để đóng tiền thế chân khi đi nhận lễ phục.  

3. Thời gian và hình thức nộp chi phí tham gia lễ tốt nghiệp: 
Sinh viên chuyển khoản số tiền tại mục 2.1 qua hệ thống ngân hàng đến hết ngày 30/03/2022.
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Đông Sài Gòn (BIDV, CN Đông Sài Gòn)
- Tên tài khoản: Trường Đại học Kinh Tế - Luật
- Số tài khoản: 314 100 026 329 38
- Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Đông Sài Gòn (BIDV, CN Đông Sài Gòn)
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Sài Gòn (Agribank, CN Sài Gòn)
- Tên tài khoản: Trường Đại học Kinh tế - Luật
- Số tài khoản: 160 020 106 300 0
- Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Sài Gòn (Agribank, CN Sài Gòn)
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Vietcombank, CN TP.HCM)
- Tên tài khoản: Trường Đại học Kinh tế - Luật
- Số tài khoản: 007 100 113 5963
- Tại: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh (Vietcombank, CN TP.HCM)
Khi chuyển khoản, yêu cầu sinh viên ghi rõ thông tin: Mã số SV, Họ và tên, Nội dung nộp tiền ở phần nội dung chuyển khoản.
Ví dụ: K17xxxxxxx, Nguyen Van A, Nop LPTN UEL 2022.

Toàn văn thông báo tại đây

Trân trọng./.