Hình Lễ tốt ngiệp và trao bằng cử nhân tháng 4 năm 2022

Phòng Công tác sinh viên thân gửi các bạn tân cử nhân link tải hình Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân tháng 4 năm 2022. Cụ thể như sau:

 

03/04/2022 LINK  09/04/2022 LINK
  Khoa Kinh tế

   Máy 1   Máy 2   

    Khoa Tài chính - Ngân hàng  

   Máy 1   Máy 2   

 Khoa Kinh tế đối ngoại      Máy 1   Máy 2     Khoa Quản trị kinh doanh    Máy 1   Máy 2   
 Khoa Luật    Máy 1   Máy 2     Khoa Kế toán - Kiểm toán    Máy 1   Máy 2   
 Khoa Luật Kinh tế        Máy 1   Máy 2     Khoa Hệ thống thông tin    Máy 1   Máy 2   

 

 

Lưu ý: Hình chỉ lưu trữ trên link trong vòng 1 tháng. 

Xin chúc mừng những thành quả mà các bạn sinh viên đã nỗ lực phấn đấu trong suốt quá trình học tập và rèn luyện tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG-HCM).
Chúc tất cả các bạn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN