Thông báo - Về việc tổ chức học lại sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2021 – 2022

Phòng Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên về việc tổ chức học lại sinh hoạt - công dân, sinh viên, năm học 2021-2022: 

1. Thông tin chi tiết sinh viên vui lòng NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM

2. Sinh viên đăng ký tham gia học lại tại đây trước 16g00 ngày 16 tháng 4 năm 2022.

3. Thắc mắc liên quan sinh viên vui lòng tổng hợp cho ban cán sự lớp, chuyên viên phụ trách sẽ giải đáp thông qua các kênh thông tin với ban cán sự lớp để giải đáp rộng rãi đến sinh viên. 

Thân mến./.