Thông báo - Kết quả đánh giá ĐRL HK II 2014-2015 (dự kiến)

THÔNG BÁO
Xác nhận dữ liệu Điểm rèn luyện HK II năm học 2014 – 2015

Sau khi tổng hợp dữ liệu, Phòng CTSV công bố kết quả ĐRL sinh viên HK II năm học 2014 – 2015 theo file danh sách dưới đây.

- Danh sách tổng hợp ĐRL HK II 2014-2015 tải tại đây (Click download)

Lưu ý: 
- Sinh viên tải file và kiểm tra lại thông tin của mình. Thời gian tiếp nhận các trường hợp sai sót cần điều chỉnh đến hết 12h00 ngày 30/10/2015 tại Phòng Công tác sinh viên hoặc gửi về địa chỉ mail: quangpl@uel.edu.vn. 

Phòng Công tác sinh viênTổng truy cập: 1,492,582

102,511