Thông báo - Danh sách sinh viên nhận HB KKHT Chất lượng cao HK I 2015-2016 (dự kiến)

THÔNG BÁO
Danh sách sinh viên chất lượng cao nhận
Học bổng Khuyến khích học tập HK I năm học 2015 – 2016 (dự kiến)

Phòng CTSV công bố danh sách sinh viên nhận Học bổng Khuyến khích học tập HK I năm học 2015 - 2016 (dự kiến)

- Danh sách sinh viên nhận học bổng chất lượng cao (download file)

Đề nghị sinh viên kiểm tra lại thông tin cá nhân và dữ liệu học tập, rèn luyện của mình.  

Thời gian tiếp nhận các thắc mắc, phản hồi đến 16h00 ngày 21/6/2016 tại Phòng Công tác sinh viên hoặc gửi về địa chỉ mail: vulk@uel.edu.vn

P.CTSV


Tổng truy cập: 1,526,453

135,713