Kết quả học lại Tuần SHCD-SV năm học 2016 - 2017

Phòng Công tác sinh viên thống báo đến các bạn sinh viên về Kết quả học lại Tuần SHCD-SV năm học 2016 - 2017, cụ thể các bạn vui lòng xem file đính kèm.

KẾT QUẢ HỌC LẠI TUẦN SHCD-SV NĂM HỌC 2016 - 2017

Kết quả điểm sẽ được bổ sung vào danh sách chưa hoàn thành Tuần SHCD-SV các năm và cập nhật trong hệ thống Myuel của sinh viên. Đối với các trường hợp thắc mắc về Kết quả, các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Công tác sinh viên để được giải quyết, vui lòng liên hệ trước 16h00 ngày 12/5/2017.

Đối với các trường hợp đã đăng ký nhưng không tham gia học, các bạn vui lòng học lại vào Tuần SHCD-SV năm học 2017 - 2018 (dự kiến tổ chức vào tháng 9,10/2017).

Trân trọng.


Tổng truy cập: 1,526,516

135,776