HB Đồng hành vượt khó HK2 NH 2018-2019

Nhằm mục đích hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt kết quả tốt trong học tập và những sinh viên nằm trong diện đặc biệt khó khăn phấn đấu nỗ lực học tập, Trường Đại học Kinh tế - Luật thông báo về việc triển khai học bổng “Đồng hành vượt khó” HK 2 năm học 2018 - 2019. Nội dung cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ HỌC BỔNG:
1. Đối tượng nhận học bổng:
-    Là sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật các khoá 2015, 2016, 2017, 2018
-    Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập.
-    Chưa nhận bất kỳ học bổng xã hội nào trong năm học 2018 – 2019.
-    Không vi phạm quy chế học tập, thi cử, nội quy của Trường.
-   Ưu tiên những sinh viên mồ côi, gia đình chính sách hoặc sinh viên có nhiều thành tích trong hoạt động phong trào và nghiên cứu khoa học (có giấy xác nhận).

2. Giá trị học bổng: Dự kiến từ 4.000.000đ/ suất.

II. HỒ SƠ HỌC BỔNG:
-    Thư ứng tuyển học bổng có dán kèm ảnh 3x4 của sinh viên (mẫu đính kèm).
-    Giấy xác nhận gia đình khó khăn, gia đình chính sách có xác nhận của địa phương hoặc bản sao sổ hộ nghèo (Có chứng thực).
-    Bản sao các giấy tờ chứng nhận, giấy khen, bằng khen có liên quan về các thành tích hoạt động Đoàn - Hội, thành tích hoạt động xã hội. 

III. CÁCH THỨC XÉT TUYỂN HỒ SƠ:
Bước 1: Sinh viên đăng ký theo link dưới đây trước ngày 07/05/2019
LINK ĐĂNG KÍ ỨNG TUYỂN HỌC BỔNG ĐỒNG HÀNH VƯỢT KHÓ
(Lưu ý: nếu các bạn không đăng ký theo link thì sẽ không được chấp nhận hồ sơ)

Bước 2: Sinh viên nộp hồ sơ giấy trực tiếp về Văn phòng Đoàn - Hội (A.003) trước ngày 07/05/2019. 
Hồ sơ sắp xếp theo đúng thứ tự, bấm góc và không cần nộp kèm bìa hồ sơ.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: Đ/c Đinh Thị Cẩm Tú - UV BCH Hội Sinh viên Trường (ĐT: 0399.750.707)

Trân trọng./.
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN